<<
>>

Статеві відмінності. Соціальні стереотипи справжнього чоловіка та жінки.

Майже у всіх дослідженнях беруть до уваги чинник статі, тому накопичено багато даних про відмінності психологічних характеристик у чоловіків і жінок. Зокрема, досліджено наявність варіацій у здібностях.

Ще А.-Л. Гезелл виявив, що у хлопчиків порівняно з дівчатками краще розвинена велика моторика, а в дівчаток - дрібна. Порівняння інтелекту і здібностей довело, що жінки володіють більшим словниковим запасом, вищою швидкістю і чіткістю мовлення. Це не обов'язково детерміновано біологічно, бо матері більше розмовляють з дочками, ніж із синами. Загальний показник інтелекту (К}) у чоловіків дещо вищий. Досягається це завдяки присутності у вибірці чоловіків з фемінною статеворольовою ідентичністю, тоді як у маскулінних чоловіків інтелект не відрізняється від інтелекту жінок.

Сприйняття й увага до зміни деталей також краще розвинені у жінок, але вони частіше помиляються в оцінці просторових відношень і неправильно реагують на просторові стимули. Технічні здібності раніше розвиваються і краще виражені у чоловіків, вербальні - у жінок; дівчатка швидше засвоюють читання. Дислексія і дисграфія - нездатність читати і писати - частіше спостерігаються у хлопчиків.

Дівчатка, як правило, раніше починають малювати і роблять це охочіше, ніж хлопчики, уміють висловлювати тонкі думки про мистецтво. Ці відмінності нерідко пов'язують з особливостями виховання. Стверджують, що темпи розвитку мовлення обумовлені особливостями гри дівчаток, які переважно моделюють спілкування; змінюючи традиційні "об'єктні ігри" хлопчиків у машинки, конструктор тощо, можна простимулювати їхній мовний розвиток, однак при цьому ймовірніше спотворення статеворольової ідентичності. У сфері музичних здібностей різниці не виявлено. Ці особливості зберігаються і в дорослих (табл. 2.6).

Таблиця 2.6

Статеві відмінності в період дорослості

Параметри розвитку Характер відмінностей
Фізичний розвиток Тривалість

життя

Клімакс

Жінки живуть довше, ніж чоловіки"

Чоловіки набагато довше зберігають здатність до репродукції

Когнітивний розвиток Просторова

візуалізація

Математична

логіка

Вербальна

логіка

Чоловіки продовжують краще

справлятися з цими завданнями.

Чоловіки досягають вищих

показників, ніж в юності.

За більшістю показників домінують

жінки

Соціальний розвиток Агресивність і домінантність Доброзичливість і близькість

Сімейні ролі Професійні ролі

Чоловікам притаманний вищий рівень вияву цих ознак. Жінки мають більше близьких друзів, але чоловіки виявляють більшу схильність до близьких стосунків, ніж у молодості. Жіноча роль більше пов'язана з турботою про дітей і доглядом за чоловіком.

Ставлення чоловіків до роботи є більш прогнозоване, а професійний статус відіграє центральну роль у чоловічій самоідентифікації

У структурі темпераменту також спостерігаються відмінності: у жінок вищі показники соціальної пластичності, емоційності, соціальної емоційності, а в чоловіків - ергійності (здатності виконувати роботу за несприятливих умов - шум, некомфортна температура тощо), пластичності та індивідуального темпу. Соціальна ергійність і соціальний індивідуальний темп зі статтю не пов'язані.

Отже, чоловіки характеризуються ширшою сферою діяльності, гнучкістю мислення, прагненням до активної роботи, високою швидкістю виконання операцій при здійсненні предметної діяльності, а жінки - легкістю вступу в соціальні контакти, підвищеною чутливістю до невдач на роботі й у спілкуванні, турботливістю, невпевненістю.

Згідно з теорією В. Геодакяна, у сфері темпераменту еволюція була завершена за такими ознаками, як соціальна ергійність і соціальний темп, надалі в жінок підвищується значення ергійності й пластичності, знижується соціальна пластичність, емоційна чутливість.

Щодо емоційної сфери дослідники відзначають більшу сенситивність (чутливість до впливів) дівчаток порівняно з хлопчиками. Невротичні відхилення дівчаток частіше полягають у появі страхів, хвилювання, шкідливих звичок аутоагресивної природи (кусання пальців, гризіння нігтів тощо), у хлопчиків поширеніші проблеми поведінки. Відмінності у системах цінностей виявляються в дітей до підліткового віку і згладжуються серед дорослих.

Дівчатка більше орієнтовані на особисту привабливість, сімейне благополуччя, а в професійній сфері - на набування нового цікавого досвіду й розширення кола спілкування. Хлопчики прагнуть до взаємодії з "великим соціумом", хочуть влади, незалежності, вигоди.

Аналіз особистісних проявів згідно з п'ятифакторною теорією показав, що за всіма факторами, крім відкритості до досвіду, спостерігаються відмінності між чоловіками і жінками. Екстраверсія, що включає домінантність і пошук відчуттів, більше виражена в чоловіків, доброзичливість - у жінок. Психотизм властивий переважно чоловікам.

Уявлення про особливості жіночої і чоловічої психології, їх призначення і спрямування модифікуються під впливом соціального й економічного розвитку, зміни світогляду, утвердження тендерних відносин тощо. Однак міжстатеві відмінності неможливо ігнорувати, тому що вони позначаються на всіх індивідуальних особливостях.

Психологічні особливості взаємопов'язані з еволюційним і культурним призначенням кожної статі. Оскільки біологічно вони рівноправні, то інтерпретувати особливості і визначати стратегію самоактуалізації слід з урахуванням етологічних підстав.

Процес статеворольової соціалізації дітей має такі істотні характеристики:

- зв'язок зі ступенем засвоєння дітьми статевих ролей;

- зв'язок із формуванням статеворольових цінностей, орієнтацій, мотивів поведінки, системи ставлень особистості до себе як представника певної статі і до оточення;

- статеворольові уявлення і статева ідентифікація;

- тісний зв'язок з процесом формування Я-концепції дитини і представлення образу Я в когнітивному, емоційному та оцінно-вольовому компонентах;

- неадекватний перебіг статеворольової соціалізації в дошкільному віці як причина порушень статеворольової і психосексуальної орієнтації на пізніших стадіях онтогенезу, неврозів та інших психотичних процесів.

Статеворольові стереотипи - цінності, мотиви, типи поведінки, які вважають прийнятнішими для представників однієї статі, ніж для іншої.

Статеворольові стереотипи суспільства визначають стиль поведінки чоловіків (хлопчиків) і жінок (дівчаток) і відображають зразки, орієнтуючись на які, люди реагують на представників кожної статі. Формування індивідуальних статеворольових стереотипів відбувається в процесі соціалізації дитини через засвоєння суспільного досвіду. Основну роль у ній відіграють статеворольові уявлення. Вони безпосередньо впливають на формування статевих ролей і статевої ідентичності, будучи когнітивною структурною частиною цих елементів психологічної статі. На основі статеворольових уявлень (стереотипів), засвоєння статевих ролей (ідентичностей) формується статева самосвідомість індивіда - усвідомлення себе чоловіком чи жінкою і необхідності виконання відповідних соціальних ролей.

Переважно чоловічий стиль поведінки і спілкування характеризують як більш активний, змагальний, предметно-інструментальний, а жіночий - як експресивний, залежний, пасивний, емпатійний.

2.

<< | >>
Источник: Відповіді до іспиту з диференціально психології. 2016

Еще по теме Статеві відмінності. Соціальні стереотипи справжнього чоловіка та жінки.:

  1. Перелік питань
  2. Статеві відмінності. Соціальні стереотипи справжнього чоловіка та жінки.
  3. Характерні риси етосу запорозького козацтва
  4. 78. Класична концепція статі.
- Акмеология - Введение в профессию - Возрастная психология - Гендерная психология - Девиантное поведение - Дифференциальная психология - История психологии - Клиническая психология - Конфликтология - Математические методы в психологии - Методы психологического исследования - Нейропсихология - Основы психологии - Педагогическая психология - Политическая психология - Практическая психология - Психогенетика - Психодиагностика - Психокоррекция - Психологическая помощь - Психологические тесты - Психологический портрет - Психологическое исследование личности - Психологическое консультирование - Психология девиантного поведения - Психология и педагогика - Психология общения - Психология рекламы - Психология труда - Психология управления - Психосоматика - Психотерапия - Психофизиология - Реабилитационная психология - Сексология - Семейная психология - Словари психологических терминов - Социальная психология - Специальная психология - Сравнительная психология, зоопсихология - Экономическая психология - Экспериментальная психология - Экстремальная психология - Этническая психология - Юридическая психология -