<<
>>

Концепція інтегральної індивідуальності В. С. Мерліна.

Щоб об'єднати характеристики індивіда і особистості, В. Мерлін запровадив поняття інтегральної індивідуальності, наголошуючи самою назвою, що всі природні та соціальні якості в ній тісно взаємопов'язані.

В. Мерлін, на відміну від О. Леонтьєва, не протиставляв індивід них і особистісних рис, а намагався їх підпорядкувати, включивши індивідне в індивідуальність.
В. Мерлін (1986)
1. Властивості організму 1. Біохімічні властивості.

2. Загальносоматичні властивості

Власт.нервової системи

Індивідуальний стиль діяльності
2. Психічні властивості 1. Темперамент.

2. Властивості особистості

3.Соціально-психологічні властивості 1. Соціальні ролі в соціальній групі.

2. Соціальні ролі в історичних спільнотах

1.

<< | >>
Источник: Відповіді до іспиту з диференціально психології. 2016

Еще по теме Концепція інтегральної індивідуальності В. С. Мерліна.:

 1. § 1. Поняття та види сімейних правовідносин
 2. І. ТИПОВА ПРОГРАМА КУРСУ
 3. 1.3 В Росії
 4. Перелік питань
 5. Предмет та завдання диференціальної психології.
 6. Концепція структури темпераменту В. М. Русалова.
 7. «Я-концепція» як центральне утворення характеру.
 8. Поняття стилю у сучасній психології.
 9. Індивідуальний когнітивний стиль - властиві людині індивідуально-своєрідні способи оброблення інформації про своє оточення.
 10. Індивідуальний стиль діяльності.
 11. Концепція стилю людини О. В. Лібіна.
 12. Концепція інтегральної індивідуальності В. С. Мерліна.
 13. Розкрийте співвідношення понять людина, суб’єкт, особистість, індивід, індивідуальність.
 14. Розкрийте специфіку використання формального підходу.
 15. Розкрийте специфіку використання інтегрального підходу.
 16. Назвіть відомі вам когнітивні стилі.
 17. 64) Cоціальна роль особистості в контексті її індивідуалізації.
 18. 44. Співвідношення понять «людина», «індивід», «індивідуальність», «особистість».
- Акмеология - Введение в профессию - Возрастная психология - Гендерная психология - Девиантное поведение - Дифференциальная психология - История психологии - Клиническая психология - Конфликтология - Математические методы в психологии - Методы психологического исследования - Нейропсихология - Основы психологии - Педагогическая психология - Политическая психология - Практическая психология - Психогенетика - Психодиагностика - Психокоррекция - Психологическая помощь - Психологические тесты - Психологический портрет - Психологическое исследование личности - Психологическое консультирование - Психология девиантного поведения - Психология и педагогика - Психология общения - Психология рекламы - Психология труда - Психология управления - Психосоматика - Психотерапия - Психофизиология - Реабилитационная психология - Сексология - Семейная психология - Словари психологических терминов - Социальная психология - Специальная психология - Сравнительная психология, зоопсихология - Экономическая психология - Экспериментальная психология - Экстремальная психология - Этническая психология - Юридическая психология -