<<
>>

Концепція стилю людини О. В. Лібіна.

О.В. Лібін підходить до аналізу стилю на основі взаємодії індивідуальності з навколишньою дійсності [7]. У структурі індивідуальності він вказує на такі основні компоненти: темперамент, здібності й інтелект, характер та стиль.

Компоненти взаємопов'язані між собою і є чинниками щодо розвитку одне одного. Стиль розглядається як механізм, що інтегрує параметри психобіологічних програм і характеристики процесу соціалізації. Ієрархічна структура стилю має два контури -зовнішній, що відображає відносини індивідуальності із середовищем через ефекти компенсаторності, оптимальності, адаптивності й результативності, та внутрішній, що складається із чотирьох метапараметрів та п'яти фреймів (Ф), які відображають еволюцію стилю як особливої властивості індивідуальності: Ф І. система суб'єктивних значень (семантичні уподобання); Ф II. суб'єкт- об'єктний баланс (установки, система контролю); Ф III. когнітивні параметри (взаємовідносини з інформаційним полем); Ф IV. види поведінки (1) і діяльності (2) (1 - стилі спілкування і міжособистісної взаємодії, мотиваційні і емоційні стилі; 2 - індивідуальні стилі діяльності і керівництва); Ф V. модус життєдіяльності (стилі життя).

9.

<< | >>
Источник: Відповіді до іспиту з диференціально психології. 2016

Еще по теме Концепція стилю людини О. В. Лібіна.:

 1. 3. Критерії класифікації правових систем
 2. §3 Роль институтов женской субкультуры в процессе институционализации моды
 3. Редактор и автор: основы профессионального общения
 4. Товарный знак, фирменный стиль, бренд
 5. Прямые стимулы
 6. ПРОСТРАНСТВО СТИЛЕВЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
 7. ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СТИЛЯ В ПСИХОЛОГИИ
 8. АДАПТИВНОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПОСТРОЕНИЯ АКТИВНОСТИ
 9. Эволюция ПОНЯТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО стиля
 10. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ СТИЛЕЙ И ЕДИНСТВО стиля
 11. Стили ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ЧАСТЬ ПРОБЛЕМЫ СТИЛЯ В ПСИХОЛОГИИ
 12. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
 13. РАЗВИТИЕ УЧЕНИЯ О ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ В СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ
 14. 6. Учение о правовых семьях
 15. 3. Філософська методологія глобалістського мислення
 16. Глава 3 Аналитическая философия
 17. Перелік питань
 18. Поняття стилю у сучасній психології.
 19. Індивідуальний когнітивний стиль - властиві людині індивідуально-своєрідні способи оброблення інформації про своє оточення.
 20. Концепція стилю людини О. В. Лібіна.
- Акмеология - Введение в профессию - Возрастная психология - Гендерная психология - Девиантное поведение - Дифференциальная психология - История психологии - Клиническая психология - Конфликтология - Математические методы в психологии - Методы психологического исследования - Нейропсихология - Основы психологии - Педагогическая психология - Политическая психология - Практическая психология - Психогенетика - Психодиагностика - Психокоррекция - Психологическая помощь - Психологические тесты - Психологический портрет - Психологическое исследование личности - Психологическое консультирование - Психология девиантного поведения - Психология и педагогика - Психология общения - Психология рекламы - Психология труда - Психология управления - Психосоматика - Психотерапия - Психофизиология - Реабилитационная психология - Сексология - Семейная психология - Словари психологических терминов - Социальная психология - Специальная психология - Сравнительная психология, зоопсихология - Экономическая психология - Экспериментальная психология - Экстремальная психология - Этническая психология - Юридическая психология -