<<
>>

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

– документ, що визначає підпорядкованість державного службовця, його конкретні завдання та обов’язки, права та відповідальність [48, с.147];

ОБОВ’ЯЗКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ – встановлені законодавством України, іншими нормативними правовими актами загальні та обов’язкові для всіх державних службовців України відносини, дії і стан державного службовця, невиконання яких несумісне зі статусом державного службовця [61; 73];

ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ – встановлені для обов’язкового регулярного виконання функції та повноваження відповідно посади в органі державної влади.

[48, с.229].

­ недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина;

­ безпосереднє виконання покладених на них службових обов’язків, своєчасне і точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх керівників;

­ збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов’язків державної служби, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;

­ постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації;

­ сумлінне виконання своїх службових обов’язків, ініціатива і творчість у роботі.

Державний службовець повинен діяти в межах своїх повноважень.

У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов’язаний невідкладно в письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу.

Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування [121]:

­ додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування; забезпечення відповідно до їх повноважень ефективної діяльності органів місцевого самоврядування;

­ додержання прав і свобод людини і громадянина;

­ збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законом не підлягає розголошенню;

­ постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації;

­ сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, ініціативність і творчість у роботі;

­ шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування, турбота про високий рівень культури, спілкування і поведінки, авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

­ недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

Делегування – метод управління, який передбачає передачу повноважень і відповідальності за виконувані функції, роботу від вищих до нижчих відповідних рівнів управління.

Мета цього методу полягає в розвитку відповідальності співробітників і максимальній реалізації їх здібностей. У цьому контексті завдання керівника полягає у визначенні цілей і здійсненні контролю. Делегування звільняє керівництво від рутинної роботи та прийняття неважливих рішень, дозволяє використати “заощаджений” внаслідок делегування робочий час на вирішенні більш важливих ділянках і стратегічних напрямках управління. Втім делегування можна здійснювати лише у визначених сферах, маючи на увазі що відповідальність за отримані результати роботи підлеглих, ефективність управління лежить на вищому керівництві. Тому воно залишає за собою право втрутитись, в разі необхідності, у сферу повноважень підлеглих. Делегування розглядають дієвим механізмом протидії бюрократизації, в умовах надмірної деталізації інструкціями, опису посад, директив та ін. Слід завжди підтримувати гнучкість системи, що уможливлює швидко і адекватно реагування на зміни зовнішнього середовища [154, с.41].

<< | >>
Источник: БАКУМЕНКО В. Д., ТИМЦУНИК В. І.. Адміністративний менеджмент : Навчальний посібник /. - К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ,2012. – 334 с.. 2012

Еще по теме ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ:

 1. 2. Місце нотаріату в системі правоохоронних органів
 2. 20. Посвідчення доручень
 3. ТЕМА 4. НОТАРІАЛЬНЕ ДІЛОВОДСТВО
 4. 21. Атестація посадових осіб митних органів України.
 5. 111. Посадові особи митних органів України. Відбір на службу у митні органи. Права посадових осіб митних органів.
 6. § 2. Приводи і підстави для порушення кримінальної справи
 7. Загальний нагляд
 8. Приложение 14. Коллективный договор
 9. ТЕМА 11. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
 10. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
 11. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ
 12. § 1. Вищі органи влади та управління
 13. Органи автономної влади й управління
 14. Питання 2. Методика перевірки операцій з нарахування та виплати заробітної плати
 15. Питання 2.Методика перевірки розрахунків з бюджетом з податків та платежів. Типові порушення.
 16. Інтенсивність адміністративно-правового регулювання у сфері обігу зброї
 17. 2. Вирішення проблем організації діяльності органів судової влади в аспекті перегляду рішень адміністративних судів
 18. 2.3. Адміністративна відповідальність у сфері діяльності прокуратури України
 19. Адміністративно-правові форми оцінювання ефективності надання поліцейських послуг