<<
>>

РОЗДІЛ 9. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Головні завдання державної політики у сфері державної служби. Національне агентство України з питань державної служб. Основні принципи державної служби; поняття і класифікація посад державних службовців.

Правовий статус державних службовців, державних органів та їх апарату. Державна служба у державних органах та їх апараті. Підходи до управління державною службою. Основні методи професійного підбору кадрів для державної служби. Основні вимоги до державних службовців. Розвиток державних службовців: навчання, підвищення кваліфікації, перепідготовка. Службова кар’єра державних службовців. Оцінювання персоналу: суть, зміст та критерії оцінки. Види компетенцій.. Атестування державних службовців. Етика поведінки державного службовця. Відповідальність державних службовців за порушення законодавства. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення державних службовців. Пенсійне забезпечення державних службовців. Центр сприяння інституційному розвитку державної служби: мета, зміст напрямів діяльності.

& Література:

4; 28; 38; 48; 44; 60; 62; 64; 70; 71; 83; 84; 110; 132; 149; 154.

Основні поняття: управління персоналом; державна служба в Україні; принципи державної служби; класифікація посад державних службовців; правовий статус державних службовців; обов’язки державних службовців; оцінювання та відповідальність державних службовців.

<< | >>
Источник: БАКУМЕНКО В. Д., ТИМЦУНИК В. І.. Адміністративний менеджмент : Навчальний посібник /. - К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ,2012. – 334 с.. 2012

Еще по теме РОЗДІЛ 9. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ:

 1. ЗМІСТ
 2. ВСТУП
 3. ПРИНЦИП ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ:
 4. РОЗДІЛ 4. ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 5. РОЗДІЛ 9. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
 6. РОЗДІЛ 10. КЕРІВНИК У ПРОЦЕСАХ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
 7. АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА:
 8. Адміністративно-територіальний аспект проведення адміністративної рефор­ми
 9. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ
 10. Питання 2. Методика перевірки операцій з нарахування та виплати заробітної плати
 11. ВСТУП
 12. Еволюція виконання позбавлення волі персоналом установ виконання покарань
 13. Персонал Державної пенітенціарної служби України як суб’єкт кримінально-виконавчих правовідносин
 14. Правовідносини між персоналом та засудженими при забезпеченні вимог режиму й безпеки в установах виконання покарань
 15. Висновки до розділу 3
 16. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 17. Стан наукової розробки питань, що стосуються запобігання злочинам, які вчиняються персоналом виправних колоній України у ході виконання покарання у виді позбавлення волі
 18. 2.3 Основні детермінанти, що породжують та обумовлюють вчинення злочинів персоналом виправних колоній у ході виконання покарання у виді позбавлення волі
 19. Загальносоціальне запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній у ході виконання покарання у виді позбавлення волі
 20. Спеціально-кримінологічне та індивідуальне запобігання злочинам, що вчиняються персоналом виправних колоній у ході виконання покарання у виді позбавлення волі