<<
>>

§ 13. Cлужбова кар’єра i припинення державної служби.

Прийняття на державну службу, просування по нiй службовців вiдбувається вiдповiдно до категорiй (всього сiм) посад службовців а також згiдно з рангами (всього п’ятнадцять) , якi їм присвоюються.

Просування по службi державного службовця здiйснюється шляхом зайняття бiльш високої посади на конкурснiй основi, або присвоєння йому бiльш високого рангу. Переважне право на просування по службi мають державнi службовці, якi досягли найкращих результатiв у роботi, пiдвищують свiй професiйний рiвень та зарахованi до кадрового резерву.

Припинення державної служби може статися за умов:

- письмової заяви про вiдставку (крiм виборних посад);

- порушення трудової дисципліни;

- порушення умов та обмежень, що передбаченi Законом Про державну службу;

- втрати громадянства України;

- набрання чинностi звинувачувального вироку суду щодо службової особи;

- визнання рiшенням суду громадянина, що є службовою особою, недiєздатним.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме § 13. Cлужбова кар’єра i припинення державної служби.:

  1. § 13. Cлужбова кар’єра i припинення державної служби.