<<
>>

Поняття державної служби та її принципи

Державною службою в Україні визнається професійна діяльність осіб, які

обіймають посади в державних органах та їхньому апараті та на яких

покладено практичне виконання завдань і функцій держави.

Ця категорія осіб

є державними службовцями, має відповідні службові повноваження та одержує

заробітну платню з державних коштів. Державну службу необхідно розглядати в

аспекті виконання службовцями їхніх обов'язків у державних організаціях, а

саме: в органах державної влади, підприємствах, організаціях та установах.

Державна служба здійснюється на професійній основі. Такий порядок

обумовлюється необхідністю забезпечення неперервної, компетентної

діяльності державних організацій. Правовий інститут державної служби

складають норми конституційного, трудового, цивільного, фінансового та

інших галузей права. Виходячи з принципу поділу влади, вирізняється

державна служба в органах законодавчої, виконавчої та судової влади.

Залежно від специфіки сфер державної діяльності до державної служби

належать державні службовці, які працюють в апараті органів прокуратури,

судів, дипломатичної служби, митного контролю, Служби безпеки, внутрішніх

справ і т. д. Основні принципи, що лежать в основі державної служби,

закріплено в Конституції України та в Законі України "Про державну службу".

Вони такі: служіння народові України; демократизм і законність; гуманізм і

соціальна справедливість; пріоритет прав людини й громадянина;

професіоналізм, компетентність, ініціативність чесність, відданість справі;

персональна відповідальність за виконанню службових обов'язків і

дисципліни; дотримання прав і законних інтересів органів місцевого й

регіонального самоврядування; дотримання прав підприємств, установ та

організацій, об'єднань громадян. Должность — это определенная структурой и

штатным расписанием первичная структурная единица государственного органа и

его аппарата, на которую возложен установленный нормативными актами круг

служебных полномочий. В зависимости от того, какую должность служащие

занимают или в какой организации они выполняют обязанности или осуществляют

функции, можно выделить следующие виды этой категории работников:

1)служащие государственных органов; 2)служащие государственных учреждений,

предприятий, организаций, объединений; 3)муниципальные служащие (служащие,

занимающие должности в органах местного самоуправления); Среди названных

выше типов служащих в количественном отношении ведущее место занимают

государственные (муниципальные) служащие. Именно служащие действуют как

персонал в многочисленных структурах государственных органов, учреждений и

организаций, внутри институтов управляющей и управляемой систем; именно их

компетентность определяет действительное пользование возможностями

управления с целью установления необходимого правового порядка в

государстве и обществе.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Поняття державної служби та її принципи:

 1. Поняття державної служби та її принципи
 2. ТЕМА1. ПОНЯТТЯ НОТАРІАТУ
 3. § 16. Закон про державну службу.
 4. § 22. Поняття і принципи державної служби.
 5. 69.Поняття державної служби
 6. РОЗДІЛ 2. СИСТЕМНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 7. Основні категорії державного управління:
 8. ПРИНЦИП ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ:
 9. РОЗДІЛ 4. ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 10. РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТУ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ
 11. РОЗДІЛ 9. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
 12. Підходи до управління державною службою.
 13. 2.2. Історіографія національного осмислення козацької державності України
 14. 4. 2. Система державного управління козацько-гетьманської доби
 15. Державний устрій
 16. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ НА ЕТАПІ ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ
 17. 1.2 Адміністративно-правові аспекти юридичної природи та принципи функціонування системи електронних закупівель
 18. Місце і роль прокуратури України всистемі державної влади
 19. Поняття та значення поліцейських послуг у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку
 20. 1.2. Поняття та ознаки трудових прав
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -