<<
>>

Основні повноваження Голови Держмитслужби:

­ здійснює керівництво Службою і несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на неї завдань;

­ визначає відповідно до законодавства пріоритети і стратегічні напрями роботи Служби;

­ розподіляє обов’язки між своїми заступниками і затверджує положення про структурні підрозділи Служби;

­ подає Міністрові фінансів звіти про результати діяльності Держмитслужби;

­ представляє Держмитслужбу у відносинах з іншими органами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

­ приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Держмитслужба;

­ підписує накази Держмитслужби;

­ подає в установленому порядку Мінфіну для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені Держмитслужбою проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

­ самостійно призначає на посаду та звільняє з посади працівників Служби, регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних установ та організацій і за погодженням з Міністром фінансів призначає на посаду та звільняє з посади керівників регіональних митниць;

­ розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння працівникам митної служби спеціальних звань, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

­ здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

Нижче наведені основні напрямки та стратегія реформування митної системи України [36].

1s ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Охарактеризуйте правовий статус і мету створення Державної митної служби України.

2. Якими нормативними актами у своїй діяльності керується Держмитслужба?

3. Означте основні завдання Держмитслужби.

4. Який порядок призначення на посаду та звільнення з посади Голови Держмитслужби?

5. Яка структурна побудова і порядок призначення органів управління Держмитслужби?

6. Хто затверджує граничну чисельність працівників і структуру Держмитслужби?

7. Дайте характеристику основних повноважень Голови Держмитслужби.

8. Назвіть основні напрями реформування Держмитслужби.

9. Охарактеризуйте стратегію реформування Держмитслужби.

<< | >>
Источник: БАКУМЕНКО В. Д., ТИМЦУНИК В. І.. Адміністративний менеджмент : Навчальний посібник /. - К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ,2012. – 334 с.. 2012

Еще по теме Основні повноваження Голови Держмитслужби::

  1. РОЗДІЛ 8. СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ НА ПРИКЛАДІ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ[3]
  2. Основні повноваження Голови Держмитслужби: