<<
>>

РОЗДІЛ 8. СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ НА ПРИКЛАДІ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ[3]

Правовий статус і мета створення Державної митної служби України. Основні її завдання. Коло повноважень державного органу. Структурна побудова і порядок призначення органів управління Державної митної служби України.

Основні її завдання та повноваження Голови.Стратегія та основні напрями реформування.
& Література:

21; 83; 99; 112; 115; 117; 108.

Основні поняття: Державна митна служба України; її правовий статус, мета, завдання, напрями реформування; повноваження Голови Державної митної служби України

Державна митна служба України (Держмитслужба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів, але не оперативно, а через нормативні акти.

Держмитслужба є спеціально уповноваженим ЦОВВ в галузі митної справи, яка здійснює безпосереднє її керівництво. Держмитслужбу було створено Указом Президента України “Про державну митну службу України” [108], відповідно до якого Держмитслужба стала правонаступником ліквідованого Державного митного комітету України.

Метою її створення стало – вдосконалення організаційної структури митної системи, посилення митного контролю, боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, зміцнення виконавської дисципліни співробітників митної системи, відповідно до п. 15 ст. 106 Конституції України.

У своїй діяльності Держмитслужба керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами ВРУ, актами КМУ, наказами Мінфіну та іншими нормативно-правовими актами.

Держмитслужба є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку та бланк із зображенням Державного Герба України та із своїм найменуванням.

Держмитслужба у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Рішення Держмитслужби, прийняті у межах її повноважень, обов’язкові для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і громадянами.

Держмитслужбу очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України.

Пропозиції Прем’єр-міністрові України щодо призначення на посаду та звільнення з посади Голови Держмитслужби вносить Міністр фінансів.

Голова Держмитслужби має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій, внесених Головою Держмитслужби Міністрові фінансів.

Граничну чисельність працівників Держмитслужби затверджує Кабінет Міністрів України, а її структуру – Міністр фінансів. Штатний розпис та кошторис Держмитслужби затверджує її Голова за погодженням з Мінфіном.

<< | >>
Источник: БАКУМЕНКО В. Д., ТИМЦУНИК В. І.. Адміністративний менеджмент : Навчальний посібник /. - К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ,2012. – 334 с.. 2012

Еще по теме РОЗДІЛ 8. СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ НА ПРИКЛАДІ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ[3]:

  1. ЗМІСТ
  2. ВСТУП
  3. РОЗДІЛ 8. СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ НА ПРИКЛАДІ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ[3]