<<
>>

Підходи до управління державною службою.

Як це видно з поданої нижче таблиці, для України характерний централізований підхід до управління державною службою.

ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ

ЦЕНТРАЛІЗОВАНИЙ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИЙ
Характерні риси
Зорієнтованість на дотримання нормативно-правових актів, інструкцій, процедур Зорієнтованість на досягнення визначених цілей, результатів
Акцентування на контролюванні Акцентування на відповідальності
Ієрархічна структурна побудова Автономія, самоврядування
Дотримання інтересів держави, громади Отримання прибутку
Режим функціонування
Відносини відповідності (нормам, правилам) Відносини основані на довірі
Дисципліна, контроль Сильне бажання досягнути визначених цілей, свобода дій
Бюджетне фінансування за статтями видатків Система отримання грантів
Право для застосування примусу Відсутність права для застосування примусу
Методи діяльності
Планування Оцінювання якості
Формалізація завдань та процедур Інновації
Колективні стимули, інтереси Індивідуальні стимули, інтереси
Стягнення податків Плата за послуги

1s ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Дайте визначення та розкрийте сутність поняття управління персоналом.

Які аспекти складають управління персоналом?

2. Який чином здійснюється управління персоналом на рівні держави?

3. Які головні завдання державної політики у сфері державної служби?

4.

Які основні напрями діяльності Національного агентства України з питань державної служби (Головдержслужби України)?

5. Охарактеризуйте основні принципи державної служби.

6. Яким чином класифікуються посади державних службовців в Україні? Які категорії і ранги державних службовців вирізняють в Україні?

7. Дайте характеристику правового статусу державних службовців, державних органів та їх апарату. Які права мають державні службовці?

8. Які обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу, діють в Україні?

9. Які особливості дисциплінарної відповідальності держслужбовців?

10. Назвіть основні методи професійного підбору кадрів для державної служби та основні вимоги до державних службовців.

11. Яким чином здійснюється розвиток державних службовців? Яке місце в цьому процесі навчання, підвищення кваліфікації, перепідготовки?

12. Охарактеризуйте матеріальне та соціально-побутове забезпечення державних службовців.

13. Які особливості пенсійного забезпечення державних службовців.

14. Яку відповідальність несуть державні службовці за порушення законодавства в Україні?

15. Яка мета, зміст напрямів діяльності Центру сприяння інституційному розвитку державної служби в Україні?

<< | >>
Источник: БАКУМЕНКО В. Д., ТИМЦУНИК В. І.. Адміністративний менеджмент : Навчальний посібник /. - К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ,2012. – 334 с.. 2012

Еще по теме Підходи до управління державною службою.:

 1. РОЗДІЛ 2. СИСТЕМНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 2. ПРИНЦИП ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ:
 3. РОЗДІЛ 4. ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 4. РОЗДІЛ 9. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
 5. Підходи до управління державною службою.
 6. Системограма фахової освіти керівників в органах державної влади та управління
 7. § 2. Місцеве управління
 8. ЗАГАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ
 9. 2.2. Історіографія національного осмислення козацької державності України
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. ТЕМА 13. УНР ЧАСІВ ДИРЕКТОРІЇ ТА її ПРАВО Державне будівництво
 12. 4.1. Управління маєтками
 13. Розділ 1 ВНУТРІШНЯ I ЗОВНІШНЯ СИТУАЩЯ B УКРАЇНІ ПІСЛЯ ПАДІННЯ ІВАНА ВИГОВСЬКОГО