<<
>>

РОЗДІЛ 14. АДМІНІСТРАТИВНЕ РЕФОРМУВАННЯ

Аналіз зарубіжного досвіду адміністративного реформування. Основні напрями адміністративного реформування в країнах Західної Європи. Приклад дій у межах адміні­стра­тивної реформи у Франції.

Особливості адміністративних ре­форм у країнах Східної Європи. Сутність мистецтва реформування. Головні суб'єкти адміні­стра­тивної реформи. Концептуальні засади проведення адміністративної реформи в Україні. Основні завдання другого етапу адміністративної реформи. Підвищення ефективності державного управління як основна мета другого етапу адміністративної реформи.. Стратегічні напрями адміністративного реформування в Україні. Актуальні завдання адміністра­тивної реформи в рішеннях керівництва країни. Запровадження нової ролі та функцій органів виконавчої влади на регіональ­ному та місцевому рівнях. Формування та підсилення кадрового потенціалу. Створення ефективної системи планування, звітності та аудиту у секторі державного управління та місцевого самоврядування. Впровадження ефективних форм організації надання державних послуг.

&

Література: 1; 2; 9; 11; 14; 38; 41; 55; 56; 57; 58; 59; 68; 120; 123; 124; 129.
Основні поняття: адміністративна реформа; етапи, завдання, суб’єкти та стратегічні напрями її проведення; мистецтво реформування; адміністративно-територіальний аспект; кадровий потенціал; надання державних послуг; підвищення ефективності.

У Концепції адміністративної реформи в Україні, підготовленій у 1998 р. Державною комісією з проведення в Україні адміністративної реформи, остання визначена як вид політико-правової реформи, що здійснюється у сфері виконавчої влади і торкається як її організаційної структури, функцій, кадрового забезпечення, так і взаємовідносин з місцевим самоврядуванням. У цьому визначенні закладено великий спектр можливих напрямів і дій, що можуть бути віднесеними до адміністративної реформи.

<< | >>
Источник: БАКУМЕНКО В. Д., ТИМЦУНИК В. І.. Адміністративний менеджмент : Навчальний посібник /. - К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ,2012. – 334 с.. 2012

Еще по теме РОЗДІЛ 14. АДМІНІСТРАТИВНЕ РЕФОРМУВАННЯ:

 1. § 1. Теорія права і держави в системі юридичних наук.
 2. 2.4. Загальнотеоретична характеристика правової системи Європейського Союзу
 3. ЗМІСТ
 4. ВСТУП
 5. РОЗДІЛ 14. АДМІНІСТРАТИВНЕ РЕФОРМУВАННЯ
 6. АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА:
 7. Перебудова. Зміни у державному статусі української РСР
 8. Реформування законодавства. Розвиток галузей права
 9. Дослідження пореформеного поміщицтва: досягнення й перспективи
 10. Особливості адміністрування ВЗН і окремих запорозьких громад у державах Центрально-Східної Європи та їх вплив на рух документообігу
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. 1.1 Поняття та зміст адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні