<<
>>

Ефективність адміністративного менеджменту

– це результат, зіставлений із затратами на його досягнення (вони включають не лише прямі витрати на систему управління, а й витрати на реалізацію управлінських рішень) [38, с.153].

Для оцінювання результатів управлінської діяльності також важливу роль відіграє визначення її результативності.

Результативність – це показник, який характеризує дієвість, досягнення, ступінь завершення певної роботи й реалізації визначених цілей, показує, що було зроблено внаслідок здійснення певних зусиль і витрат ресурсів. Р. оцінюється за критеріями: технологічної раціональності, тобто порівняння варіантів на предмет здатності висувати ефективні технологічні шляхи розв’язання проблем; здійсненності як політичної, так і адміністративної; вимірюваності, тобто можливості оцінки результатів у кількісних показниках (гроші, обсяг виробництва тощо); адекватності, тобто відповідності завдань наявним ресурсам.

1s ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Як Ви розумієте поняття стиль державного управління; стиль керівництва?.

2. Розкрийте сутність понять комунікації в управлінні; зв’язки з громадськістю.

3. Дайте визначення понять імідж, імідж державного службовця.

4. Яке значення має імідж для ефективної діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування?

5. Назвіть основні складові іміджу державного службовця.

6. Яке значення комунікаційного забезпечення у формуванні іміджу керівника?

7. Означте позитивні і негативні комунікативні якості державного службовця. Визначте та охарактеризуйте аспекти позитивного іміджу державного службовця.

8. Що таке влада та які її прояви? Які джерела влади вам відомо?

9. Яким чином владні повноваження і лідерство використовуються для досягненні цілей у державній службі?

10. Охарактеризуйте статус державних службовців, їх складові.

11. Які відмінності у діяльності лідера та керівника в колективі?

12. Які види та типи лідерства Вам відомі? Охарактеризуйте їх.

13. Опишіть лідерські якості керівника.

14. Дайте визначення поняття ефективність адміністративного менеджменту.

15. Охарактеризуйте підходи та аспекти оцінки ефективності адміністративного менеджменту.

<< | >>
Источник: БАКУМЕНКО В. Д., ТИМЦУНИК В. І.. Адміністративний менеджмент : Навчальний посібник /. - К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ,2012. – 334 с.. 2012

Еще по теме Ефективність адміністративного менеджменту:

 1. 4.2. Способи розв'язанняюридичних конфліктів
 2. А. Адміністративні органи
 3. ВСТУП
 4. РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 5. МЕНЕДЖМЕНТ
 6. АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
 7. ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 8. РОЗДІЛ 4. ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 9. Основні принципи менеджменту якості
 10. РОЗДІЛ 5. МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 11. Системограма фахової освіти керівників в органах державної влади та управління
 12. РОЗДІЛ 12. АНАЛІТИЧНЕ ТА КОНСАЛТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 13. РОЗДІЛ 13. ЛІДЕРСТВО І СУСПІЛЬНА АКТИВНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 14. Лідерські якості керівника.
 15. Ефективність адміністративного менеджменту
 16. АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА:
 17. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ
 18. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 19. ГАРАНТУВАННЯ ЗБЕРЕЖЕНЬ ПЕНСІЙНИХ НАКОПИЧЕНЬ ЯК ЗАПОРУКА УСПІХУ ПРОВЕДЕННЯ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ