<<
>>

Відносини між обласними і районними державними адміністраціями.

Обласні державні адміністрації (далі – ОДА) в межах своїх повноважень спрямовують діяльність районних державних адміністрацій (далі – РДА) та здійснюють контроль за їх діяльністю.

Голови РДА регулярно інформують про свою діяльність голів ОДА, щорічно та на вимогу звітують перед ними. Голови ОДА мають право скасовувати розпорядження голів РДА. Керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів ОДА мають право скасовувати накази керівників відповідних управлінь, відділів та інших структурних підрозділів РДА. Голови ОДА можуть порушувати питання перед Президентом України і КМУ про притягнення до дисциплінарної відповідальності голів РДА, також застосовувати заходи заохочення до посадових осіб РДА.

Система місцевого самоврядування в Україні. Відповідно до ст. 140 Конституції України [72] місцеве самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання в сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Сутність місцевого самоврядування полягає в гарантованому державою праві територіальної громади, громадян та їх органів розв’язувати значну частину місцевих справ і управляти ними, діючи в межах закону, під свою відповідальність і в інтересах населення. Найважливіша риса органів місцевого самоврядування – їх правова, організаційна, матеріальна та фінансова автономії.

Система місцевого самоврядування включає:

­ територіальну громаду;

­ сільську, селищну, міську раду;

­ сільського, селищного, міського голову;

­ виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;

­ районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст;

­ органи самоорганізації населення.

У містах з районним поділом за рішенням територіальної громади міста або міської ради відповідно до Закону про місцеве самоврядування в Україні [49] можуть утворюватися районні в місті ради. Районні в містах ради утворюють свої виконавчі органи та обирають голову ради, який одночасно є і головою її виконавчого комітету.

<< | >>
Источник: БАКУМЕНКО В. Д., ТИМЦУНИК В. І.. Адміністративний менеджмент : Навчальний посібник /. - К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ,2012. – 334 с.. 2012

Еще по теме Відносини між обласними і районними державними адміністраціями.:

 1. Предмет і метод адміністративного права
 2. р 2. Державне унравлінння
 3. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
 4. РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТУ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ
 5. Відносини між обласними і районними державними адміністраціями.
 6. § 2. Кабінет Міністрів України
 7. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 21.06.2001 № 2542-III (Витяг) НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАТИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
 8. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 08.07.2010 № 2456-17 (Набрання чинності відбудеться 01.01.2011) (Витяг)
 9. ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 № 280/97-ВР
 10. ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеві державні адміністрації від 09.04.1999 № 586-XIV
 11. ЗАКОН УКРАЇНИ Про столицю України — місто-герой Київ від 15.01.1999 № 401-XIV
 12. Наказ Державного казначейства України № 205 ПОРЯДОК казначейського обслуговування місцевих бюджетів від № 205
 13. Розділ X. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 14. ТЕМА: ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ЗЕМЕЛЬ
 15. ТЕМА: ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ
 16. Реформування судових і правоохоронних органів
 17. Конституційний процес. Конституція України 1996 р. Конституційна реформа
 18. Судові та правоохоронні органи. Судова реформа
 19. Список источников и литературы Архивы