<<
>>

Система управління якістю (СУЯ)

– це сукупність технічних і організаційних засобів управління якістю. СУЯ включає:

­ завдання керівництва (політика у сфері якості, організація);

­ систему документації і планування; документацію вимог та їх виконання;

­ якість під час розробки (планування, компетентність, документація, перевірка, результат, зміни);

­ якість під час закупівлі (документація, контроль);

­ позначення виробів і можливість їх контролю;

­ якість під час виробництва (планування, інструкції, кваліфікація, контроль);

­ перевірку якості (вхідні перевірки, між операційний контроль, остаточний контроль, документація випробувань);

­ контроль за випробувальними засобами; коригуючі заходи;

­ якість при зберіганні, переміщенні, пакуванні, відправленні;

­ документування якості; внутрішній організаційний контроль за системою підтримки якості;

­ навчання; застосування статистичних методів;

­ аналіз якості і комплексу заходів, що вживаються;

­ показники якості, що контролюються і встановлюються залежно від специфіки продукції.

1s ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Дайте визначення поняття “методи адміністративного управління”.

2. Охарактеризуйте класифікацію та сферу практичного застосування методів державного управління.

3. Назвіть характерні риси методів державного управління.

4. Розкрийте сутність, ознаки та форми вираження організаційно-розпорядчих (адміністративних) методів державного управління.

5. Охарактеризуйте регламентаційні та нормативні методи.

6. Дайте характеристику системі економічних методів державного управління, опишіть їх сфери впливу та застосування.

7. Охарактеризуйте соціально-психологічні методи державного управління за видами, змістом і практичним застосуванням.

8. Визначте роль психологічного впливу в регулюванні управлінських відносин.

9. Розкрийте специфічну роль методів примусу та переконання у практичному вирішенні питань управління.

10. Наведіть приклади методів використання соціально-психологічних методів управління в діяльності керівника державної установи.

<< | >>
Источник: БАКУМЕНКО В. Д., ТИМЦУНИК В. І.. Адміністративний менеджмент : Навчальний посібник /. - К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ,2012. – 334 с.. 2012

Еще по теме Система управління якістю (СУЯ):

  1. Система управління якістю (СУЯ)
  2. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ
  3. Петро Арсенич Українські правники: короткі біографічні нариси