<<
>>

РОЗДІЛ 5. МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Визначення адміністративних методів. Класифікація методів управлінської діяльності. Організаційний та розпорядчий вплив в адміністративному управлінні. Регламентаційні та нормативні методи.

Економічні методи, їх сфера впливу, застосування. Соціально-психологічні методи в державних органах управління. Психологічний і соціальний вплив в управлінській діяльності. Методи формування соціально-психологічного клімату. Взаємозв’язок функцій та методів адміністративного менеджменту.

& Література: 3; 6; 13; 31; 38; 41; 48; 42; 83; 84; 157.
Основні поняття: адміністративні методи; класифікація методів управління; організаційний, розпорядчий, психологічний впливи в управлінській діяльності; регламентаціонні, нормативні, економічні, соціально-психологічні методи в державних органах управління; методів примусу та переконання; взаємозв’язок функцій та методів адміністративного менеджменту.

В енциклопедії державного управління методи адміністративного менеджмента визначені як сукупність прийомів та засобів, застосування яких дозволяє забезпечити ефективне функціонування керуючої та керованої підсистем системи управління. Для них найбільш характерним є застосування таких двох груп методів – організаційно-розпорядчих та адміністративно-розпорядчих.

Організаційно-розпорядчі методи управління передбачають: підбір, розстановку та роботу з кадрами; організаційне регламентування (нормування); організаційне планування; делегування повноважень та розподіл відповідальності; організаційний інструктаж; організаційне розпорядництво; організаційний контроль; організаційний аналіз; організаційне проектування; узагальнення організаційного досвіду.

Адміністративно-розпорядчі методи управління є системою засобів та прийомів, що забезпечують цілеспрямоване, планомірне, узгоджене та ефективне функціонування керуючої та керованої систем, апарату управління та всіх елементів організації.

Призначення адміністративно-розпорядчих методів управління – забезпечити організаційну чіткість, дисциплінованість та ефективність роботи управлінського апарату; підтримувати необхідний розпорядок у роботі підприємства, втілювати у життя постанови, накази та рішення керівництва; проводити роботу з кадрами; реалізовувати прийняті рішення.

За іншим визначенням адміністративні методи – це способи прямої дії (впливу) на об’єкт управління, які базуються на повноваженні суб’єкта управління (органу державної влади, керівника) віддавати накази, розпорядження, розробляти інструкції, інші нормативні документи та на обов’язку підлеглого (конкретного об’єкта управління) їх виконувати. За характером впливу адміністративні методи поділяються на регламентуючі, розпорядницькі, організаційно-стабілізуючі та дисциплінарні.

Заслуговує на увагу також визначення адміністративних методів управління (організаційно-розпорядчі методи управління), надане Ю. Шаровим та І.Чикаренко, а саме: це засоби досягнення управлінських цілей, які використовують відносини влади й підпорядкування, діють через інтерес самозбереження людини.

За допомогою адміністративних методів управління формуються основні стійкі системні зв’язки, відносини, положення, які зумовлюють права та відповідальність управлінців та членів трудового колективу. Такі методи базуються на владі та дисципліні й відомі як методи “кнута”, на відміну від економічних методів (“методи пряника”) і соціально-психологічних методів (“методи переконання”).

Для визначення місця і ролі адміністративних методів в системі державного управління розглянемо методи державного управління. Методи державного управління – це способи владного впливу державних органів на процеси суспільного і державного розвитку, на діяльність державних структур і конкретних посадових осіб. Методи державного управління безпосередньо пов’язані з практичною реалізацією державної влади, її керуючим впливом на об’єкти державного управління відповідно до інтересів і волі держави, із забезпеченням реалізації цілей і функцій державного управління, оскільки в них містяться механізми встановлення взаємовідносин між суб’єктом і об’єктом державного управління, реалізації компетенції суб’єктів державного управління відповідно до їх владно-управлінських повноважень.

<< | >>
Источник: БАКУМЕНКО В. Д., ТИМЦУНИК В. І.. Адміністративний менеджмент : Навчальний посібник /. - К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ,2012. – 334 с.. 2012

Еще по теме РОЗДІЛ 5. МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ:

  1. ЗМІСТ
  2. ВСТУП
  3. РОЗДІЛ 4. ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  4. РОЗДІЛ 5. МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  5. РОЗДІЛ 12. АНАЛІТИЧНЕ ТА КОНСАЛТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  6. АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА:
  7. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ
  8. Адміністративно-правові аспекти структури прокуратури України
  9. 4.1. Поняття та класифікація форм захисту трудових прав працівників