<<
>>

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ

– це способи і прийоми управлінської діяльності, за допомогою яких здійснюються завдання органу, які спрямовані на досягнення її цілей. За змістом і характером переважного впливу на керовані об’єкти методи управління поділяються на три групи: економічні, організаційно-розпорядчі і соціально-психологічні [48, с.180-181].

МЕТОД АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ – спосіб впливу вищих органів на об’єкт управління за допомогою адміністративних важелів (указів, наказів тощо), обов’язкових для виконання [48, с.179].

МЕТОД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ – спосіб практичної реалізації функцій державного управління шляхом організаційно-розпорядчого впливу суб’єкта управління на поведінку і суспільну діяльність керованого об’єкта з метою досягнення поставлених управлінських цілей [84, с.102].

У механізмах державного управління важливе значення надається методам, що стимулюють, активізують та спрямовують на досягнення поставлених цілей. Серед таких методів можна виділити морально-етичні, соціально-політичні, економічні та адміністративні.

Морально-етичні методи засновані на зверненні до гідності, честі і совісті людини. Їх завдання полягає у формуванні доброї психологічної обстановки, сприятливої для вирішення поставлених завдань. Наприклад, нагороди, відзнаки, заохочення.

Соціально-політичні методи впливають на відповідні інтереси людей та їх угруповань, їх статус у суспільстві, можливості самореалізації. Наприклад, створення умов для службової кар’єри.

Економічні методи зумовлені роллю економічних інтересів у житті суспільства та відповідно в управлінських процесах. Вони використовують різноманітні економічні інструменти впливу. Наприклад, фінансові, фіскальні, дозвільні тощо.

Адміністративні методи визначають поведінку і діяльність людей. Їх відносять до жорстких засобів впливу. Наприклад, розпорядження, накази, вказівки, інструкції, контроль за виконанням.

<< | >>
Источник: БАКУМЕНКО В. Д., ТИМЦУНИК В. І.. Адміністративний менеджмент : Навчальний посібник /. - К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ,2012. – 334 с.. 2012

Еще по теме МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ:

 1. 4. Співвідношення виконавчої влади, державногоуправління та адміністративного права
 2. 4.1. Проблема управлінняконфліктами
 3. § 21. Методи державного управління
 4. § 40. Поняття і зміст державного управління.
 5. § 62. Форми і методи судового контролю в управліннях.
 6. § 90. Система органів держуправління.
 7. 2.1. Огляд методичних засад аналізу та оцінювання результатів управління власним капіталом підприємства
 8. Розроблення технології управління процесом росту власного капіталу на підприємстві
 9. РОЗДІЛ 5. МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 10. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ
 11. Соціально-психологічні методи управління в державному правлінні
 12. Система управління якістю (СУЯ)
 13. Системограма фахової освіти керівників в органах державної влади та управління
 14. § 1. Центральне та місцеве управління 20 - 30-х років
 15. § 2. Державне управління України в роки Великої Вітчизняної війни
 16. § 4. Державне управління в Україні в період неототалітарного режиму (середина 1960-х - середина 1980-х рр.)