<<
>>

Види управління

а) технічне (або механічне) управління - це регулювання технічних процесів, управління механізмами, обладнанням, що здійснюється з метою підвищення продуктивності праці людини, обслуговування її різноманітних потреб у виробничому процесі.

б) біологічне управління - управління тваринними та рослинними організаціями, що також здійснюється з метою підвищення їхньої продуктивності (проявом цього виду управління є біотехнологія, генна інженерія та ін.)

в) соціальне управлінні - це є управління людьми і відрізняється від двох попередніх видів вольовим впливом одних суб’єктів управлінського впливу на свідомість і волю інших. Це цілеспрямована організуюча діяльність з метою оптимізації соціального середовища як у цілому, так і в розрізі його частин, сфер, галузей, асоціацій громадян.

Зміст процесу управління характеризується метою, заради досягнення котрої воно здійснюється.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме Види управління:

 1. 5 1. Управління як соціальне явище
 2. 4. Співвідношення виконавчої влади, державногоуправління та адміністративного права
 3. Види управління
 4. § 30. Види актів держуправління.
 5. § 40. Поняття і зміст державного управління.
 6. § 90. Система органів держуправління.
 7. ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 8. Консультування в державному управлінні
 9. § 2. Полкове управління
 10. § 1. Центральне державне управління Російською імперією
 11. § 2. Місцеве управління
 12. § 3. Державне управління на західноукраїнських землях
 13. § 1. Система управління УНР періоду Української Центральної Ради
 14. § 2. Державне управління України в роки Великої Вітчизняної війни
 15. § 4. Державне управління в Україні в період неототалітарного режиму (середина 1960-х - середина 1980-х рр.)
 16. § 4. Місцеве управління
 17. ОРГАНИ МІСЬКОГО САМОУПРАВЛІННЯ ГЕТЬМАНЩИНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЇХ КАНЦЕЛЯРІЙ
 18. Фінансова криза як прояв неефективності управління у фінансовій сфері