<<
>>

44. Метод адміністративного права

Метод адміністративного права – це сукупність прийомів та засобів, з допомогою яких упорядковуються суспільні відносини, що становлять предмет галузі адміністративного права.

Загальні:

Імперативний і диспозитивний

Спеціальні:

Метод субординації – формує централізоване, імперативне регулювання, яке зверху до низу проводиться на владно – імперативних засадах.

Юридична енергія надходить тільки зверху, від компетентних суб’єктів. Тому статус сторін, їхнє становище у правовідносинах насамперед характеризується субординацією чи підпорядкованістю.

Метод координації – формує децентралізоване, диспозитивне регулювання, що проводиться на паритетних засадах. Джерелом юридичної енергії за такого регулювання є будь – які суб’єкти правовідносин. Тому статус суб’єктів характеризується в першу чергу їх рівноправним становищем у правовідносинах.

Регулювання відносин у сфері публічного управління проводиться за допомогою адміністративно – правового методу.

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Адміністративне право України. 2000

Еще по теме 44. Метод адміністративного права:

 1. Предмет і метод адміністративного права
 2. 4. Співвідношення виконавчої влади, державногоуправління та адміністративного права
 3. § 79. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права.
 4. 27. Відмежування адміністративного права від інших галузей права.
 5. 44. Метод адміністративного права
 6. 63.Поняття адміністративного права
 7. 93. Структура адміністративного права
 8. АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
 9. РОЗДІЛ 5. МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 10. Адміністративно-територіальний аспект проведення адміністративної рефор­ми
 11. Поняття, юридичні ознаки та особливості екологічної політики України та їх впровадження в праві
 12. 1.1 Поняття та зміст адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні
 13. 1.2 Адміністративно-правові аспекти юридичної природи та принципи функціонування системи електронних закупівель
 14. 2.1 Форми адміністративної діяльності публічної адміністрації щодо забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні
 15. 2.2. Методи адміністративної діяльності стосовно функціонування системи електронних закупівель в Україні
 16. Поняття та елементи адміністративно-правового статусу прокуратури України
 17. Адміністративно-правові аспекти структури прокуратури України