<<
>>

Характерні риси бюрократизму в сучасному державному управлінні:

формалізм; кар’єризм; диктат; пасивність; некомпетентність; безпринципність; зарозумілість; протекціонізм; обманювання; кабінетний стиль роботи; адміністративно-командні методи; придушення ініціативи; пристосовництво; свавілля; хабарництво; інтриги; тяганину; перестраховка; приписки; байдужість до людей; застій; псевдо активність; посадове боягузтво, та ін.

Стан умов праці на робочих місцях усіх державних службовців, у т.ч. управлінців, регулюється законодавчими актами, нормативами і стандартами. У Кодексі законів про працю України [69] керівництво державних установ і організацій зобов’язано забезпечувати здоров’я і безпечні умови праці.

Основними елементами процесу оптимізації приміщення для роботи державних службовців є:

– розробка інтер’єру службових приміщень. Робочі приміщення є обличчям організації, установи, а також впливають на продуктивність праці державних службовців. Головна вимога до оформлення інтер’єру робочого місця менеджера – об’ємно-просторова єдність усіх його складових: планування й архітектурно-будівельного оформлення кімнати, робочих меблів, устаткування, та ін.

– забезпечення необхідного світлового режиму. Оскільки діяльність державних службовців пов’язана з передачею і переробкою великих масивів текстової, цифрової й графічної інформації, то це потребує особливого режиму освітлення, найбільшою мірою – природного освітлення. Раціональна освітленість робочого місця знижує стомлюваність і підвищує продуктивність праці.

– кабінети державних службовців повинні мали максимальну площу віконних прорізів. При орієнтації вікон на південну сторону на вікнах повинні бути світлорозсіюючі штори чи жалюзі. Застосовуючи штучне освітлення, варто враховувати такі вимоги: достатність освітлення за рівнем і рівномірністю; правильний набір джерел; раціональний розподіл світла в приміщенні; відсутність прямих променів і відбитих відблисків; поєднання загальних і місцевих джерел світла.

– усунення шуму, оскільки вони стомлюють центральну нервову систему, знижують увагу і працездатність працівників;

– забезпечення необхідних параметрів повітрообміну, температури і вологості повітря.

1s ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Розкрийте сутність, зміст і риси управлінської діяльності.

2. Що таке організація діяльності державних службовців?

3. Назвіть основні види поділу та кооперування праці. Яке їх значення в організації діяльності державних службовців?

4. Які переваги і перешкоди творчого характеру праці державних службовців?

5. Які особливості функціонального, професійного та кваліфікаційного поділу праці в органах державної влади й місцевого самоврядування?

6. Розкрийте сутність і значення регламентування посадових обов’язків в організації діяльності державних службовців.

7. Означте основні обов’язки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

8. Охарактеризуйте взаємозв’язок між розподілом завдань та делегуванням повноважень.

9. Дайте визначення і розкрийте сутність планування діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування.

10.Яким чином здійснюється контроль виконавської та трудової дисципліни державних службовців?

11.Дайте визначення поняття бюрократія. Які риси притаманні діяльності бюрократії?

12.Що таке бюрократизм? Які його характерні ознаки?

13.Якими нормативними актами регламентується стан умов праці на робочих місцях усіх державних службовців?

14.Визначте основні напрями оптимізації праці й організації діяльності державних службовців.

<< | >>
Источник: БАКУМЕНКО В. Д., ТИМЦУНИК В. І.. Адміністративний менеджмент : Навчальний посібник /. - К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ,2012. – 334 с.. 2012

Еще по теме Характерні риси бюрократизму в сучасному державному управлінні::

  1. Характерні риси бюрократизму в сучасному державному управлінні:
  2. 4. 5. Традиції та новації виконавчої влади незалежної України