>>

Орленко В.І.. Історія державного управління в Україні: Навчальний посібник. - К.: КНТЕУ,2001. - 268 с. - ШВИ 966-629-001-4.. 2001

| >>
Глава 1 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ
Глава 2 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ НА РУСІ В ПЕРІОД ФЕОДАЛЬНОЇ РОЗДРІБНЕНОСТІ
Глава З УПРАВЛІННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ПЕРІОД ЇХ ПЕРЕБУВАННЯ У СКЛАДІ ЛИТВИ ТА ПОЛЬЩІ (XIV - перша половина XVII ст.)
Глава 4 КОЗАЦЬКО-ГЕТЬМАНСЬКА ДЕРЖАВА ТА її ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ (друга половина XVII - XVIII ст.)
Глава 5 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ПЕРІОД ЇХ ПЕРЕБУВАННЯ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ (XIX - початок XX ст.)
Глава 6 УПРАВЛІННЯ В ПЕРІОД ВІДРОДЖЕННЯ І РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (1917 - 1920 рр.)
Глава 7 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ В ПЕРІОД СОЦІАЛІЗМУ
Глава 8 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Книги и учебники по дисциплине Муніципальне та державне управління в Україні:

  1. БАКУМЕНКО В. Д., ТИМЦУНИК В. І.. Адміністративний менеджмент : Навчальний посібник /. - К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ,2012. – 334 с. - 2012 год