<<
>>

РОЗДІЛ 3. ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Поняття, сутність і класифікація функцій державного управління. Характеристика загальних, спеціаль­них (спеціалізованих) та допоміжних функцій державного управління. Структура системи державного управління.

Характеристика загальних управлінських функцій – функцій менеджменту. Переваги та недоліки організаційних структур державного управління. Централізація та децентралізація в структурній організації державного управління. Особливості функції контролю в державному управлінні.
& Література: 3, с.125-131; 6, с.82-86; 13, с.113-130; 41, с.211-212; 48, с.103-105; 83, с.149-278; 84, с. 218-219; с.88-104.
Основні поняття: функція державного управління; класифікація функцій державного управління; загальні, спеціальні та допоміжні функції державного управління; структура системи державного управління; функції менеджменту; організаційні структури управління, їх переваги та недоліки; децентралізація державного управління; контроль в державному управлінні.

Предмет функції державного управління вказує на сторони, аспекти, прояви суспільної системи, що підлягають управлінському впливу держави (її органів).

Зміст функції управління виражає смисл і характер управлінського впливу. У функції державного управління це створення і застосування необхідних соціальних норм (праці, поведінки і т.д.).

Спосіб реалізації розкриває засоби (можливості) збереження чи перетворення управлінських взаємозв’язків, закладених у даній функції: у функції регулювання – це здатність до упорядкування суспільних відносин засобами впливу на них (політичних, економічних, соціальних, гуманітарних, екологічних, правових, організаційних, інституційних, ресурсних).

<< | >>
Источник: БАКУМЕНКО В. Д., ТИМЦУНИК В. І.. Адміністративний менеджмент : Навчальний посібник /. - К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ,2012. – 334 с.. 2012

Еще по теме РОЗДІЛ 3. ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ:

 1. РОЗДІЛ 2. СИСТЕМНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 2. ПРИНЦИП ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ:
 3. РОЗДІЛ 3. ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 4. РОЗДІЛ 4. ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 5. РОЗДІЛ 5. МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 6. РОЗДІЛ 6. ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
 7. РОЗДІЛ 12. АНАЛІТИЧНЕ ТА КОНСАЛТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
 8. § 1. Вищі органи влади та управління
 9. § 2. Місцеве управління
 10. Наказ Державного казначейства України № 205 ПОРЯДОК казначейського обслуговування місцевих бюджетів від № 205
 11. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ
 12. 2.1. Історіографія зародження національних традицій державності в княжу добу
 13. 3.3. Національно-правові засади державних утворень періоду Української революції 1917 – 1921рр.
 14. Конституційнийдоговір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України (8 червня 1995 p.)
 15. Перебудова. Зміни у державному статусі української РСР
 16. §4. Особливості криміналістичноїхарактеристики і розслідування ишхрайств, що вчиняються у сфері функціонування державних та інших суспільних інститутів
 17. 1. Комплексне потокове управління у фінансовій сфері