<<
>>

Республіка є

формою правління, за якої усі вищі органи державної влади обираються (народом або певними органами, наприклад, парламентами). Це найбільш поширена у світі форма правління. Республіками є 140 держав.

Класифікація республік:

- президентські (67 держав, зокрема, країни Латинської Америки, багато країн Африки). Президент обирається на загальнонаціональних виборах, є главою уряду, призначає членів уряду, не має права розпуску парламенту;

- парламентські (Італія, ФРН, Угорщина, Латвія тощо). Парламент формує уряд, обирає президента, останній є главою держави, але не виконавчої влади. Парламент може висловити уряду вотум недовіри, що означає відставку уряду. Президент має право за пропозицією уряду розпустити парламент і оголосити дострокові вибори;

- змішаного типу (Франція, Фінляндія, Румунія, Україна) - сполучає елементи президентської та парламентської республік. Президент часто обирається на загальних виборах. Уряд формується парламентом, очолюється прем’єр-міністром та відповідальний перед президентом і парламентом. Президент здійснює загальне керівництво урядом, що очолюється прем'єром. Президент має право розпуску парламенту за визначених обставин.

В Україні упродовж 1996-2005 рр. діяла президентсько-парламентська республіка, з 1 січня 2006 р. набрала чинності нова редакція Конституції, в якій форма правління визначається як парламентсько-президентська. Згідно з нею, Президент України обирається на загальнонаціональних виборах. Уряд формується на основі парламентської коаліції. Кандидатуру на посаду Прем’єра Президент вносить на затвердження Верховної Ради за поданням коаліції. Кандидатури міністрів та голів деяких державних комітетів та служб на затвердження парламенту вносить Прем'єр. Виключення становлять кандидатури міністрів оборони та закордонних справ, голови СБУ, Генпрокурора, які вносяться до Верховної Ради Президентом.

Уряд складає повноваження перед новообраним парламентом або внаслідок висловлення парламентом вотуму недовіри. Парламент може висловити вотум недовіри уряду або окремим його членам.

У формі державного устрою акумулюється спосіб територіальної організації держави, взаємин між державою та її окремими частинами.

Існують наступні типи державного устрою:

- унітарна держава. Такі держави не мають у своєму складі територій з атрибутами власної державності. В унітарній державі є лише одна конституція, єдине громадянство, єдина система вищих органів державної влади. Складові частини унітарної держави мають статус адміністративно- територіальних одиниць, керуються законами, прийнятими парламентом держави, їх територія може бути змінена лише загальнодержавним законом та без згоди місцевих органів і місцевого населення. Існують два різновиди унітарних держав: децентралізовані і централізовані. До перших відносяться ті держави, в яких регіональні органи формуються незалежно від центральних, тому юридично відносини між ними будуються на засадах децентралізації, до других - держави, в яких підпорядкування регіональних органів центрові здійснюється за допомогою посадових осіб, які призначаються з центру. Унітарними державами є Франція, Польща, Італія та ін. Україна є унітарною державою, незважаючи на наявність у її складі Автономної Республіки Крим. Це зумовлено тим, що Конституція АРК приймається не Верховною Радою АРК, а Верховною Радою України, Верховна Рада АРК ухвалює не закони, а документи розпорядчого характеру;

- федерація - такі держави складаються з утворень, що володіють атрибутами власної державності. Складові федеративної держави є суб'єктами федерації і мають власний адміністративно-територіальний поділ. Водночас складові федерації не є державами у міжнародно-правовому відношенні. Закони, які приймають органи влади суб’єктів федерації, не можуть суперечити центральним законам держави, які ухвалює парламент федерації. При порушенні законів центральна влада може вдатися до примусу стосовно суб’єктів федерації. Як правило, федеративні держави мають двопалатний парламент, при цьому верхня палата представляє інтереси суб’єктів федерації, нижня - інтереси громадян. Прикладом федерацій є США, Росія, Німеччина;

- імперія. Такі держави мають у своєму складі інші держави. Як правило, вони утворюються насильницьким шляхом. Ступінь залежності складових частин імперії буває різною;

- протекторат - при цьому одна держава зобов'язується робити заступництво іншій, більш слабкій, здійснювати її представництво в зовнішніх справах, забезпечувати збройний захист, а іноді надавати економічну і культурну допомогу;

- унія - союз, з'єднання, об'єднання держав.

3.

<< | >>
Источник: Панібудьласка В.Ф. та ін.. Політологія: Політичні системи в умовах демократизації. Тексти лекцій. - К.:КНУБА,2008. - 104 с.. 2008

Еще по теме Республіка є: