<<
>>

Додаток З

Розв’язок оптимізаційної задачі знаходження оптимальної структури джерел формування власного капіталу та активів підприємства

Таблиця З.1

Розв’язок оптимізаційної задачі для підприємств першого квадранту

vd zd Pd na oa СуммПр b
-1 1 11881,8 12335,7
1 -1 14773,7 17169,9
-1 1 14429,8 14429,8
1 -1 -2548 4992,7
1 3209,7 10320,2
1 15091,5 15091,5
1 17639,5 17639,5
-1 1 11881,8 11881,8
-1 1 14429,8 7343
1 -1 14773,7 14773,7
1 3209,7 2262,9
1 15091,5 14598,6
1 17639,5 9605,9
1 12085,5 12085,5
3209,7 15091,5 17639,5 26859,2 12085,5 max
0,3 0,4 0,35 13173,34
План

F

Таблиця З.2

Розв’язок обчислення оптимізаційної задачі для підприємств другого квадранту матриці результатів управління власним капіталом

bgcolor=white>
vd zd pd na oa СуммПр b
-1 1 4105 15257,4
1 -1 2734,6 14316,5
-1 1 ш

о со о о со

I

11153,4
1 -1 4105 41048
1 13865,6 27121,2
1 17970,6 17970,6
1 13865,6 13865,6
-1 1 4105 302,9
1 -1 4105 1257,2
-1 1 ш

о со о о со

I

0
1 -1 2734,6 2734,6
1 13865,6 948,5
1 17970,6 5448,3
1 13865,6 1162,6
1 4857,6 4857,6
13865,6 17970,6 13865,6 7592,2 4857,6 max
0,25 0,1 0,2 8036,58
План

F

Продовження додатку З Таблиця 3.3

Розв’язок обчислення оптимізаційної задачі для підприємств третього квадранту матриці результатів управління власним капіталом

vd zd Pd па оа СуммПр Ь
-1 1 3880,8 5654,8
1 -1 3297,3 4414,2
-1 1 420,5 2194,5
1 -1 3460,3 4014,9
1 2330,3 2330,3
1 6211,1 6211,1
1 2750,8 2750,8
-1 1 3880,8 1497
1 -1 3460,3 3460,3
-1 1 420,5 0
1 -1 3297,3 3297,3
1 2330,3 556,3
1 6211,1 3827,3
1 2750,8 248
1 3027,7 3027,7
2330,3 6211,1 2750,8 6325 3027,7 max
0,2 0,1 0,1 1362,25
План

F

Таблиця 3.4

Розв’язок обчислення оптимізаційної задачі для підприємств четвертого квадранту матриці результатів управління власним капіталом

bgcolor=white>2925,5
vd zd Pd па оа СуммПр Ь
-1 1 9246,4 10954,7
1 -1 2925,5 8870,5
-1 1 0 11214,4
1 -1 9246,4 9246,4
1 2537,7 4827,5
1 11784,1 11784,1
1 2537,7 2537,7
-1 1 9246,4 621,5
1 -1 9246,4 2511,4
-1 1 0 0
1 -1 2925,5
1 2537,7 769
1 11784,1 4033,5
1 2537,7 1175,7
1 1258,7 1258,7
2537,7 11784,1 2537,7 4184,2 1258,7 max
0,2 0,15 0,1 2528,925

<< | >>
Источник: Малярець Л. М.. Управління процесом росту власного капіталу підприємства. Монографія / Л. М. Малярець, Η. М. Пономаренко. - Харків: Вид. ХНЕУ,2010. - 227 с.. 2010

Еще по теме Додаток З: