<<

Зміст

Вступ................................................................................................................ 3

Розділ 1. Теоретичні засади управління власним капіталом

підприємства......................................................................................

5

1.1. Економічна сутність власного капіталу підприємства................... 5

1.2 Процес управління ростом власного капіталу

підприємств............................................................................................ 25

Розділ 2. Методичне забезпечення управління процесом росту власного капіталу 38

2.1. Огляд методичних засад аналізу та оцінювання результатів

управління власним капіталом підприємства................................................ 38

2.2. Методичний підхід до оцінювання результатів використання

власного капіталу промислових підприємств................................................ 48

Розділ 3. Комплексна технологія управління процесом росту власного капіталу на підприємстві 68

3.1 Оптимізація структури джерел формування власного капіталу підприємств (на прикладі машинобудівної галузі) .................................................................. 68

3.2. Розроблення технології управління процесом росту власного капіталу

на підприємстві 87

Висновки....................................................................................................... 103

Використана література............................................................................... 109

Додатки......................................................................................................... 124

<< |
Источник: Малярець Л. М.. Управління процесом росту власного капіталу підприємства. Монографія / Л. М. Малярець, Η. М. Пономаренко. - Харків: Вид. ХНЕУ,2010. - 227 с.. 2010

Еще по теме Зміст: