<<
>>

Тема 23. Провадження за нововиявленими та винятковими обставинами

Судове рішення, ухвала, постанова повинні відповідати встановленим під час розгляду справи обставинам, тобто об’єктивній істині. Якщо суд припустився помилки, то її можна виправити шляхом апеляційного оскарження або в касаційному порядку.

Але на практиці іноді після вступу рішення, ухвали, постанови в законну силу встановлюється, що існували обставини, які мали значення для вирішення справи, але вони не могли бути відомі раніше і тому не були враховані під час винесення рішення, ухвали, постанови.

Незважаючи на те, що рішення, ухвала, постанова можуть повністю відповідати встановленим під час розгляду справи обставинам і суд правильно застосував до них закон, їх не можна вважати правильними. Відповідно до ст. 347-2 ЦПК вони можуть бути переглянуті у зв’язку з нововиявленими та виключними обставинами. Цей спосіб гарантує розгляд нововиявлених та виключних обставин.

Законом встановлені спеціальні підстави й особливий процесуальний порядок перегляду за нововиявленими обставинами рішень, ухвал суду.

Підстави порушення провадження за нововиявленими обста-винами:

істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі заявникові. Під такими обставинами слід розуміти факти, а не нові докази. Факти повинні бути такими, що, якби вони були відомі під час розгляду справи, то рішення було б іншим. Нововиявлені обставини слід відрізняти від нових, які не існували під час розгляду справи, а виникли після її вирішення, а також від тих, які змінилися після винесення рішення;

встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів чи речових доказів, що потягли за собою постановлення незаконного або необґрунтованого рішення;

встановлені вироком суду, що набрав законної сили, злочинні дії сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, або їх представників чи злочинні діяння суддів, вчинені при розгляді даної справи.

За наявності цих підстав перегляд справи за нововиявленими обставинами є обов’язковим — незалежно від впливу цих умов на рішення, ухвалу, постанову суду;

скасування рішення, вироку, ухвали або постанови суду чи постанови іншого органу, що стали підставою для постановлення даного рішення, ухвали, постанови;

визнання неконституційним закону, який був застосований судом при вирішенні справи.

Підстави для перегляду справи за винятковими обставинами:

неоднозначне застосування судами загальної юрисдикції одного і того самого положення закону або його застосовано всупереч нормам Конституції України;

якщо у зв’язку із цим рішенням міжнародна установа, юрисдикція якої визнана Україною, встановила факт порушення Україною міжнародних зобов’язань.

Особи, за заявою яких може бути переглянуто рішення (ухвалу, постанову) за нововиявленими обставинами:

сторони (та їх правонаступники),

інші особи, які беруть участь у справі (ст. 98 ЦПК);

прокурор.

Згідно зі ст. 347-4 рішення, що набрало законної сили, переглядається у зв’язку з нововиявленими та винятковими обставинами судом, який постановив рішення, а за винятковими обставинами — колегією суддів у складі суддів Верховного суду України. Перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами ухвал і постанов судів апеляційної та касаційної інстанції, якими змінено рішення суду першої інстанції чи постановлено нове рішення, проводиться судом, який змінив рішення або виніс нове. Ухвала суду апеляційної, касаційної інстанції, якою було відхилено скаргу, подання на рішення суду першої інстанції, в разі перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами втрачає свою си-лу.

Сторони та інші особи, які брали участь у справі, можуть подавати заяви про перегляд рішень, ухвал, постанов за нововиявленими та винятковими обставинами протягом трьох місяців з дня встановлення обставин, що стали підставою для перегляду (з дня відкриття обставин, що мають істотне значення для справи; з дня, коли вирок у кримінальній справі набере законної сили).

Суд переглядає рішення, ухвалу, постанову відповідно до вимог ЦПК.

Суд перевіряє обґрунтованість заяви чи подання. За наявності передбачених законом підстав постановляється ухвала про задоволення заяви чи подання про перегляд рішення (ухвали, подання); скасовується рішення (ухвали, подання). Після скасування рішення справа розглядається судом за загальним правилом.

При необґрунтованості заяви або подання суд відхиляє їх.

Ухвала про задоволення заяви чи подання про перегляд за нововиявленими та винятковими обставинами оскарженню не підлягає. Ухвала суду про відхилення заяви чи подання про перегляд рішення, ухвали чи постанови за нововиявленими та винятковими обставинами може бути оскаржена, на неї може бути внесено окреме подання прокурора.

Таким чином, перегляд у зв’язку з нововиявленими та винятковими обставинами судових рішень, ухвал, постанов, що набрали законної сили, є самостійним видом перевірки їх законності й обґрунтованості, процесуальним засобом, що забезпечує їх правильність з фактичної і правової сторони, а також захист прав і охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій та держави.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Методичні вказівки до дисципліни Цивільне процесуальне право України процесу2011. 2011

Еще по теме Тема 23. Провадження за нововиявленими та винятковими обставинами:

 1. Тема 1. Предмет і система цивільного процесуального права
 2. Тема 23. Провадження за нововиявленими та винятковими обставинами
 3. § 2. Обставини, що виключають можливість порушення кримінальної справи
 4. 4.5. Судовий розглядцивільно правових і господарських конфліктів
 5. Реформування законодавства. Розвиток галузей права
 6. Місце і роль перегляду судових рішень, ухвалених судами першої інстанції, у механізмі цивільного судочинства
 7. ВСТУП
 8. Принципи перегляду судових рішень адміністративних судів
 9. Особливості перегляду судових рішень адміністративних судів у порядку апеляційного та касаційного провадження
 10. Особливості перегляду рішень адміністративних судів по окремим категоріям адміністративних справ
 11. 2. Вирішення проблем організації діяльності органів судової влади в аспекті перегляду рішень адміністративних судів
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ