<<
>>

Полит. партии и их роль в жизни гражд. об-ва

Стаття 2. Політична партія Політичною партією є об'єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, які мають головною метою участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади, місцевого та регіонального самоврядування і представництво в їх складі.

Щодо політичних партій в Конституції також заначається, що політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть участь у виборах. Членами політичних партій можуть бути за цією Конституцією лише громадяни України. Обмеження щодо членства у політичних партіях встановлюються виключно Конституцією і законами України. Як складова частина права громадян України на об'єднання закріплюється їх право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів (ст. 36). Щодо гарантій цього права в Конституції зазначається, що ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій. Усі об'єднання громадян рівні перед законом. Разом з тим Конституцією передбачаються певні обмеження щодо утворення і діяльності політичних партій та громадських організацій. Зокрема, відповідно до статті 37 Основного Закону утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганда війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення забороняється. Політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань. Не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій в органах виконавчої і судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях, що було поширеним явищем протягом тривалого часу.
<< | >>
Источник: Учебники-Бесплатно.РФ. Шпаргалки по конституционному праву Украины. 2011. 2011

Еще по теме Полит. партии и их роль в жизни гражд. об-ва:

 1. Проблемы соотнош. гражд. об-ва и правов. гос-ва.
 2. Глава 14. Защита чести, достоинства и деловой репутации в сфере массовой информации
 3. ГЛАВА IV Первая половина XIX века
 4. Во времена революции и гражданской войны
 5. ИСТОРИОГРАФИЯ ВОПРОСА
 6. КОРОНАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ «ГРАМОТА РОССИЙСКОМУ НАРОДУ»
 7. Изменения в общественном строе России
 8. Развитие права
 9. 16.1. Великая Отечественная война и перестройка работы советского государственного аппарата
 10. МАРКС
 11. Жизнь Каструччо Кастракани из Лукки
 12. Список источников и литературы Архивы
 13. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ[4]
 14. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ