<<
>>

§ 31. Строки затримання. Протокол затримання.

Ст.106 ч.3,4. Про кожний випадок затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, орган дізнання зобов‘язаний скласти протокол із зазначенням підстав, мотивів, дня, години, години, року, місяця, місця затримання, пояснень затриманого, часу складання протоколу про роз‘яснення підозрюваному в порядку, передбаченому ч.2 ст.21 КПК, права мати побачення із захисником до першого допиту і протягом 24 годин зробити письмове повідомлення прокурору, а також на вимогу прокурора подати матеріали, що стали підставою для затримання.

Протокол затримання підписується особою, яка його склала, і затриманим. Протягом 48 годин з моменту одержання повідомлення про здійснене затримання прокурор зобов‘язаний дати санкцію на взяття під варту або звільнити затриманого. Про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, орган дізнання сповіщає її сім‘ю, якщо місце її проживання відоме.

Протокол затримання є підставою для поміщення підозрюваного в місця тримання затриманих. Строк затримання підозрюваного обчислюється з моменту доставлення його в орган дізнання чи до слідчого, а якщо затримання провадиться на підставі постанови про затримання. Винесеної органом дізнання або слідчим, то з моменту фактичного затримання. Якщо протягом 48 годин прокурором не надано санкцію на взяття під варту або на підписку про невиїзд, або якщо при застосуванні запобіжного заходу обвинувачення не було пред‘явлено протягом 10 діб, особа перестає бути підозрюваною як процесуальною фігурою і може допитуватися в разі необхідності лише як свідок. Якщо у встановлений строк затримання постанова про звільнення затриманої особи або застосування до неї запобіжного заходу у вигляді взяття під вартою не надійшла, начальник місця тримання затриманих звільняє цю особу і направляє повідомлення про її звільнення прокуророві, слідчому чи особі, яка провадить дізнання, про що складає протокол.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Лекції з курсу “Кримінально-процесуальне право України”. 2011. 2011

Еще по теме § 31. Строки затримання. Протокол затримання.:

 1. 48. Порядок, мета та підстави адміністративного затримання та доставлення правопорушника.
 2. 14. Підозрюваний і обвинувачений, їх права і обов‘язки.
 3. § 34. Підстави, мотиви та порядок затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину.
 4. § 13. Підозрюваний і обвинувачений, їх права і обов‘язки.
 5. § 30. Підстави, мотиви та порядок затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину.
 6. § 31. Строки затримання. Протокол затримання.
 7. § 3. Особи, які мають та обстоюють у кримінальному процесі власні інтереси
 8. § 2. Класифікація доказів та їх джерел
 9. § 2. Строки провадження слідчих і процесуальних дій та порядок їх обчислення
 10. Складання процесуальних документів при провадженні досудового слідства
 11. § 1. Поняття і сутність слідчих дій
 12. § 3. Основні напрями, завдання прокурорського нагляду при порушенні кримінальної справи і провадженні досудового слід-ства
 13. § 3. Особливості провадження досудового і судового слідства у справах про злочини неповнолітніх
 14. § 35. Строки адміністративного затримання.
 15. § 88. Вилучення речей і документів.
 16. Адміністративне затримання осІб
 17. Кримінальні процесуальні засоби забезпечення відшкодування потерпілому шкоди, завданої кримінальним правопорушенням
 18. Міжнародно-правові вимоги, що пред’являються до персоналу місць позбавлення волі та пов’язані з виконанням кримінальних покарань
 19. Адміністративні права та обов’язки прокурорів