<<
>>

Додаток № 10 до Правил ведення нотаріального діловодства

(назва) державний нотаріальний архів

_державна нотаріальна контора,

Затверджую Завідуючий державною нотаріальною конторою (державним нотаріальним

архівом)

підпис ініціали, прізвище дата

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

(місце складання) _рік

Індекси Заголовок Кількість Строки збері- справи справи справ (томів) гання І статті Примітка (наряду) за переліком 1 2 3 4 5 Підсумковий запис про категорії та кількість заведених справ

По строках зберігання Всього В тому числі таких, що переходять Постійного

Тимчасового (понад 10 років)

Тимчасового (до 10 років включно)

РАЗОМ

Гриф погодження з відповідною архівною установою

<< | >>
Источник: ОГЮА. Лекции по нотариату в Украине. 2011. 2011

Еще по теме Додаток № 10 до Правил ведення нотаріального діловодства: