<<
>>

26. Основні принципи переміщення товарів і транспортних засобів.

Принципи переміщення товарів і транспортних засобів через МКУ - основні положення, що в рівній мірі стосуються всіх учасників при переміщенні (транзиті) товарів і предметів через митну територію України і проведені у главі 13 МКУ.

До них належать:

- рівність прав всіх ф/ю осіб на переміщення товарів і транспортних засобів. Це проявляється в тому, що всі фізичні і юридичні особи на рівних підставах вправі ввозити в Україну і вивозити за її межі товари і транспортні засоби.

- встановлення заборон на ввезення і вивезення окремих товарів. Такі обмеження встановлюються з метою забезпечення безпеки для життя та здоров'я людей, довкілля, безпеки держави, захисту державного порядку, моралі, рослин та тварин. Вони можуть бути спричинені турботою про власного товаровиробника;

- встановлення обмежень на ввезення і вивезення товарів визначається відповідно до особливостей національної економіки, виконання міжнародних зобов'язань України, захисту економічного суверенітету та внутрішнього споживчого ринку або як прийняте у відповідь на дискримінаційні обмеження інтересів українських підприємців і громадян в іншій країні.

- право вибору митного режиму надається виключно особі, що переміщує товари, предмети чи транспортні засоби. За заявою такої особи один митний режим може бути замінено на інший;

- забезпечення збереження товарів є основною вимогою при oздійсненні митних операцій. Цей обов'язок покладається на митні органи;

- визначеність місця і часу перетинання митного кордону полягає в тому, що це допускається лише у законодавчо визначених місцях - митницях. Переміщення через митний кордон України транспортних засобів, товарів та інших предметів, речей, валюти та цінностей здійснюється в місцях розташування митниць. В інших місцях товари та інші предмети можуть бути переміщені через митний кордон лише за згоди митниці.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по митному праву України. 2011. 2011

Еще по теме 26. Основні принципи переміщення товарів і транспортних засобів.:

 1. 11. Митний Кодекс України - основне джерело митного права. Його значення, зміст і структура.
 2. 26. Основні принципи переміщення товарів і транспортних засобів.
 3. 103. Поняття і значення тарифного регулювання
 4. Зайняття забороненими видами господарської діяльності
 5. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 08.07.2010 № 2456-17 (Набрання чинності відбудеться 01.01.2011) (Витяг)
 6. ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 № 280/97-ВР
 7. Реформування законодавства. Розвиток галузей права
 8. Радянсько-іранські відносини у поза нафтовому секторі економіки
 9. Боротьба США й СРСР в ООН за вплив на Іран, як невід’ємну складову «арки кризового півмісяця».
 10. Ідеологічні засади радянсько-іранських відносин
 11. Питання 2.Перевірка стану бухгалтерського обліку основних засобів, правильності та своєчасності відображення операцій руху основних засобів
 12. Питання 2. Перевірка повноти та правильності формування доходів
 13. Кваліфікація порушень правил обігу зброї за ознаками об’єктивної сторони адміністративного проступку
 14. 3.1. Зарубіжний досвід забезпечення функціонування системи електронних закупівель