<<
>>

Тема 2. Сучасна глобалістика як міждисциплінарна наука

Історичні й теоретичні передумови виникнення глобалістики як науки. С. А. Подолинський, О. Л. Чижевський, М. Д. Кондратьєв, Л. М. Гумільов про системний зв’язок природних і суспільних явищ і процесів.

Філософія російського космізму як перед­день філософії глобалізму. Учення В. І. Вернадського, Е. Леруа, П. Тейяра де Шардена про ноосферу — філософська і наукова база для постановки, вивчення і розв’язання глобальних проблем сучасності. Антропосфера, гідросфера, біосфера, етосфера, техносфера, соціосфера, ноосфера. Становлення теорії ноосферо- генезу.

Сучасна глобалістика як міждисциплінарна наука, її понятійний апарат, теорія і практика. Школи глобалістики: Римський клуб (концепція «межі зростання»), школа «сталого розвитку», школа універсального еволюціонізму, школа мітозу біосфер, шко­ла контрольованого глобального розвитку, школа світ-систем­ного аналізу. Апокаліптичні й алярмістські висновки його перших досліджень. Глобальні екологічні, економічні та політичні моделі розвитку. Становлення економічної, екологічної, політичної глобалістики.

Основні моделі і проекти глобального розвитку: «Світова динаміка» (Дж. Форрестер), «Ліміти зростання» (Д. Г. Медоуз, Д. Л. Медоуз, Дж. Рандерс, В. Беренс), «Новий погляд на розвиток» (Я. Кайя), «Латиноамериканська модель глобального розвит­ку» (А. Ерера), «Людство біля зворотного пункту» (М. Месарович, Е. Пестель), «Проблеми подвійного населення» (Г. Лінеман), «Перебудова міжнародного порядку» (Я. Тінберген), «Майбутнє світової економіки» (В. Леонтьєв), «За межами віку марнотратства» (Д. Габор, У. Коломбо), «Цілі для людства» (Е. Ласло), «Європа 2000» (П. Хол), «До повної зайнятості і стабільності цін» (П. Макрекен), «Енергія — зворотний рахунок» (Т. Монбріаль), «Глобальна макроекономічна модель» (О. Оніши), «Зустріч з майбутнім» (Ж. Лезурі), «Нема меж навчанню» (Дж. Боткін, М. Ельманджра, М. Малиця), «Південь — Північ» (В. Брандт, Е. Хіт, У. Пальме та ін.), «Світовий виклик» (Ж.-Ж. Серван-Шрей­бер), «Третій світ» — три чверті світу» (М. Герньє), «Діалог про багатство і благоденство» (О. Джиарині), «Дороговкази в майбутнє» (Б. Гаврилишин) та ін.

Економіка і політика антиглобалізму. Неоглобалізм. Глобальні проблеми сучасності в утопіях і антиутопіях ХХ ст. (Є. Зам’ятін, А. Платонов, Дж. Оруелл, О. Хакслі).

<< | >>
Источник: Арутюнов В. Х., Свінціцький В. М.. Філософія глобальних проблем сучасності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,2003. — 90 с.. 2003

Еще по теме Тема 2. Сучасна глобалістика як міждисциплінарна наука:

  1. ЗМІСТ
  2. Тема 2. Сучасна глобалістика як міждисциплінарна наука
  3. 3. Основні вимоги до вивчення дисципліни
  4. Тема 2. Сучасна глобалістика як міждисциплінарна наука
  5. 1. Критерії визначення глобалістики як науки
  6. 3. Філософська методологія глобалістського мислення