>>

МАКРОЕКОНОМІКА: базовий електронний текст лекцій. КНЕУ КИЇВ - 2017. 2017

розроблений на основі: Макроекономіка: базовий курс : навч. посіб. / [проф. І.Й. Малий, проф. І.Ф. Радіонова, доц. Т.Ф. Куценко, доц. Н.В. Федірко та ін.] — К.: КНЕУ, 2016. — 246 с.

| >>
РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІКИ
Тема 1: МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА
Тема 2: МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ
РОЗДІЛ II АГРЕГОВАНІ РИНКИ
Тема 3: РИНОК ПРАЦІ
РОЗДІЛ III МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ
РОЗДІЛ IV. ДЕРЖАВА В СИСТЕМІ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
РОЗДІЛ V МАКРОЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА

Книги и учебники по дисциплине Макроэкономика:

  1. Г.В. Голикова, И.А. Толстых, В.А. Рыкова. Макроэкономика : учеб, пособие. Воронеж : ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет», 2014 - 2014 год
  2. Д. А. Шевчук, В. А. Шевчук. Макроэкономика: Конспект лекций - 2006 год