<<
>>

1. Становлення та розвиток макроекономічної науки


Макроекономіка належить до відносно молодих наук. Вона виникла в першій третині XX століття і пов’язана з ім’ям Джона Мейнарда Кейнса. Однак коріння її сягає XVIII століття, коли Ф.Кене створив економічну таблицю, а сучасні напрями макроекономіки ґрунтуються на ідеях неокласичної школи кінця XIX - початку XX століття._

Історія макроекономіки, її становлення та розвиток, може бути подана у формалізованому вигляді з огляду на фундаментальні зміни (революції), які у ній відбувалися, у такий спосіб:


Рис. 1.1. Історія макроекономічної науки


Основні етапи у історії науки характеризуються розвитком її інструментарію.

Під науковим інструментарієм розуміють основні ідеї (гіпотези), понятійний апарат науки, способи (прийоми) пізнання дійсності та логіка виведення тверджень, висновків та рекомендацій.


Основні ідеї, які характеризують різні етапи розвитку макроекономіки

Основні етапи Деякі основні ідеї, що характеризують розвиток науки
Л.Вальрас (вальрасіанство Уявлення про загальну економічну

© КНЕУ. 2017


8та вальрасіанська

революція) - кінець XIX -початок XX ст.

рівновагу як результат узгодження різних ринків за рахунок досягнення співвідносних цін.
Дж. Кейнс (традиційне кейнсіанство та

кейнсіанська революція) -1930- 1960-ті роки

Акцент на аналізі нерівноважних станів економіки та визнання вирішальної ролі держави у регулюванні економіки в нерівноважних станах
Монетаризм (М.Фрідмен, К.Брунер, АМельцер)

1960 - 1980 рр.

Уявлення про вирішальну роль грошової пропозиції у формуванні загальної рівноваги та необхідність дотримання відповідності між змінами грошей та реального випуску
Теорія раціональних

сподівань (Р.Лукас,

Р.Сарджент, В.Уоллес) -1970-ті рр.

Пояснення загальної економічної рівноваги з врахуванням сподівань економічних суб’єктів, які прагнуть максимізувати власну корисність
Нові кейнсіанці -

Дж.Акерлоф, Дж.Стігліц (1980-1990-ті роки)

Пояснення рівноваги як явища, що може досягатися без узгодження цін з огляду на їх (цін) жорсткість (нееластичність) та інші (альтернативні) способи такого узгодження
Нова інституціональна

теорія (Дж.Бюкенен,

Г.Таллок) в частині теорії суспільного вибору

Аналіз суспільно-політичних інститутів та правил поведінки при прийнятті необхідних

макроекономічних рішень

<< | >>
Источник: МАКРОЕКОНОМІКА: базовий електронний текст лекцій. КНЕУ КИЇВ - 2017. 2017

Еще по теме 1. Становлення та розвиток макроекономічної науки:

  1. Тема 2. Сучасна глобалістика як міждисциплінарна наука
  2. ЗАГАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ
  3. Фінансова складова у розбудові сталих економічних процесів
  4. 3. Проблематичність визначення сутності та змісту поняття «фінансові ресурси» з погляду на множинність суб'єктів господарювання
  5. 1. Комплексне потокове управління у фінансовій сфері
  6. Література
  7. ПЕРЕДМОВА
  8. ЗМІСТ
  9. 1. Становлення та розвиток макроекономічної науки