<<
>>

Органи які розглядають індивідуальні трудові спори

Індивідуальні трудові спори — непорозуміння між працівником і власником

(уповноваженим ним органом), що виникли в трудових правовідносинах. Чинне

трудове законодавство передбачає два органи, які мають право розглядати

трудові спори.

Це — комісії з трудових спорів (КТС) і районні (міські)

суди. КТС обираються загальними зборами (конференцією) трудового колективу

підприємства, установи, організації з кількістю працюючих не менш як 15

осіб. Порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії

визначаються загальними зборами (конференцією) трудового колективу

підприємства, установи, організації. Кількість робітників у складі комісії

з трудових спорів підприємства не може бути меншою від половини її складу.

Чинним трудовим законодавством установлено перелік спорів, що можуть

розглядатися в КТС і що розглядаються в судах. Наприклад, відповідно до

Кодексу законів про працю КТС є обов'язковим первинним органом із розгляду

трудових спорів, за винятком спорів, що безпосередньо розглядаються в судах

в районних (міських) судах розглядаються трудові спори за заявами:

працівника чи власника коли вони незгодні з рішенням КТС; прокурора,

якщо він уважає, що рішення КТС суперечить чинному законодавству;

працівника підприємства, установи, організації, де комісії з трудових

спорів не обираються; працівника про поновлення на роботі керівника,

головного бухгалтера підприємства, а також службових осіб митних органів і

державних податкових адміністрацій, яким присвоєно персональні звання,

службових осіб державної контрольно-ревізійної служби та органів державного

контролю за цінами; власника про відшкодування працівниками матеріальної

шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації; працівників у

питанні застосування законодавства про працю. працівників, запрошених на

роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації;

молодих спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад вагітних жінок,

жінок, які мають дітей віком до трьох років або дитину-інваліда, а одиноких

матерів — за наявності дитини віком до 14 років; виборних працівників після

закінчення строку повноважень; працівників, яким надано право поворотного

прийняття на роботу; інших осіб, з якими власник зобов'язаний укласти

трудовий договір. Працівник може звернутися з заявою про вирішення

трудового спору безпосередньо до районного (міського) суду в тримісячний

строк од дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення

свого права, а в справах про звільнення — в місячний строк од дня вручення

копії наказу про звільнення або від дня видачі трудової книжки. Для

звернення власника або уповноваженого ним органу до суду в питаннях

стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству,

установі, організації, встановлюється строк в один рік од дня виявлення

заподіяної працівником шкоди.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Органи які розглядають індивідуальні трудові спори:

  1. Органи які розглядають індивідуальні трудові спори
  2. 2.1. Поняття юридичного конфлікту
  3. 4.7. Вирішення трудовихконфліктів
  4. 4.1. Поняття та класифікація форм захисту трудових прав працівників
  5. 4.3. Судовий захист трудових прав та інтересів працівників
  6. 4.6. Інші форми захисту трудових прав працівників
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -