<<
>>

Підстави припинення трудового договору з ініціативи працівника

Припинення трудових відносин за ініціативою працівника ще називають

звільненням за власним бажанням. З метою належної організації праці

підприємств законодавством передбачено письмове попередження працівником

власника про звільнення за два тижні до припинення трудових відносин, У

разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням

зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце

проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;

вступ до навчального закладу; неможливість проживання в даній місцевості,

пітверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення

нею 14-річного віку або за дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї

відповідно до медичного висновку або інвалідом І групи; вихід на пенсію;

прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник

повинен розірвати трудовий договір у строк, запропонований працівником.

Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за

власним бажанням, якщо власник не виконує законодавства про охорону праці.

Водночас для деякої категорії працівників законодавством уведено обмеження

щодо припинення трудового договору в певний період за власним бажанням.

Такі обмеження поширюються на молодих спеціалістів протягом терміну,

визначеного в направленні на роботу а також для осіб, засуджених до

виправних робіт, розірвання молодим спеціалістом угоди можливе з поважних

причин: установлення інвалідності І або II групи, установлення інвалідності

І або II групи у дружини (чоловіка) випускника, одного з батьків

випускника; якщо молодий спеціаліст — вагітна жінка; мати чи батько, які

мають дитину у віці до трьох років, або дитину, яка згідно з медичним

висновком потребує догляду проходження чоловіком (дружиною) військової

служби (крім строкової), вступу до вищих навчальних закладів III—IV рівнів

акредитації для випускників вищих навчальних закладів І—II рівнів

акредитації. Що ж стосується строкових трудових договорів, то відповідно до

чинного законодавства вони не можуть бути розірваними за ініціативою

працівника, крім деяких випадків.

Строковий трудовий договір з ініціативи

працівника може бути розірвано достроково в разі хвороби працівника або

його інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором,

порушення власником чи вповноваженим ним органом законодавства про працю,

колективного або трудового договору та у випадках, на яких ми вже

зупинялися, коли за законодавством не потрібно попередження за два тижні

про припинення дії трудового договору.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Підстави припинення трудового договору з ініціативи працівника:

  1. Підстави припинення трудового договору з ініціативи працівника
  2. Трудовий контракт та сфера його застосування
  3. 51. Класифікація підстав припинення трудового договору.
  4. 3.6. Конфлікти в цивільно правовій та господарсько правовій сферах
  5. Відкликання голови виконавчого органу товариства
  6. Похідні (непрямі) позови: іноземний досвід та українські перспективи
  7. 4.5. Поняття, ознаки та способи самозахисту працівниками своїх трудових прав
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -