<<
>>

Підстава припинення трудового договору з ініціативи власника

Трудовий договір може бути розірваний власником або уповноваженим ним

органом лише на загальних або спеціальних підставах. До загальних підстав

відносять випадки: змін в організації виробництва і праці виявленої

невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок

недостатньої кваліфікації або стану здоров'я систематичного невиконання

працівником без поважних причин обов'язків прогулу, нез'явлення на роботу

протягом більш як чотирьох місяців поспіль внаслідок тимчасової

непрацездатності поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю

роботу; появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або

токсичного сп'яніння; вчинення за місцем роботи розкрадання Спеціальними

підставами розірвання трудового договору вважаються: одноразове грубе

порушення трудових обов'язків керівником підприємства, скоєння винних дій

працівника, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності,

вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку,

несумісного з продовженням роботи; якщо працівника визнано таким, що не

витримав випробування. Окрім указаних підстав, передбачених Кодексом

законів про працю, правовідносини деяких категорій працівників можуть

припинятися з інших підстав.

Зокрема, Законом України "Про державну службу"

(ст. 30) визначено, що державна служба припиняється в разі: порушення умов

реалізації права на державну службу, недотримання пов'язаних із

проходженням державної служби вимог, досягнення державним службовцем

граничного віку проходження державної служби (60 років для чоловіків і 55 —

для жінок); виявлення чи виникнення обставин, які перешкоджають перебуванню

державного службовця на державній службі (визнання в установленому порядку

службовця недієздатним; наявність судимості, відмови державного службовця

від прийняття присяги або її порушення; неподання або подання державним

службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів. Особливе значення в

разі звільнення працівника за ініціативою власника чи уповноваженого ним

органу має процедура припинення трудових відносин. Порушення цієї процедури

у більшості випадків є підставою для поновлення звільнених працівників на

роботі.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Підстава припинення трудового договору з ініціативи власника:

  1. Підстава припинення трудового договору з ініціативи власника
  2. Відкликання голови виконавчого органу товариства
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -