<<
>>

Трудовий контракт та сфера його застосування

трудовий контракт є насамперед різновидом трудового договору між

працівником і роботодавцем, за яким працівник зобов'язується виконувати

роботу за певною спеціальністю, кваліфікацією або на певній посаді з

підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядкові, а роботодавець

зобов'язується сплачувати працівникові заробітну платню і забезпечувати

умови праці.

Контракт — це строковий трудовий договір, що укладається в

письмовій формі. Контракт є підставою для видання наказу або розпорядження

про зарахування на роботу. У контракті строк його дії, права, обов'язки

сторін, обсяги роботи, вимоги щодо її якості, відповідальність сторін (у

тому числі матеріальна, моральна), умови матеріального забезпечення та

організації праці працівника, умови його розірвання, в тому числі

дострокового, умови вирішення соціально-по-бутових проблем тощо можуть

установлюватися угодою сторін, законодавством установлюються певні

обмеження, передусім для роботодавця — у будь-якому випадку умови контракту

не повинні погіршувати становище працівника порівняно з законодавством про

працю. Якщо в контракті буде записано умови, що погіршують становище

працівника, вони визнаються недійсними. Так, недійсними будуть уважатися

положення контракту щодо встановлення штрафних санкцій до працівника, який

належним чином не виконує своїх обов'язків, передбачених контрактом. У

деяких випадках законодавство визначає обов'язкове укладення контракту;

зазвичай це стосується керівників підприємств, установ та організацій,

Зокрема, обов'язково укладається контракт із керівником підприємства,

закладу освіти, що перебуває в загальнодержавній власності, керівником,

науковим, творчим та іншим співробітником національного закладу України,

керівником об'єднань зв'язку працівниками залізничного транспорту

загального користування. Особливістю контрактного виду трудового договору є

також умови його розірвання, тобто припинення його дії. По-перше, поряд із

загальними підставами припинення дії трудового договору, контракт може

передбачати й інші умови, наприклад, за недотримання умов конфіденційності

службової інформації. По-друге, трудовий контракт, як зазначалося раніше, є

строковим трудовим договором, а тому він не може бути припиненим з

ініціативи працівника. Винятком із цього правила є такі підстави: коли

заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена

неможливістю продовжувати роботу порушення власником або уповноваженим ним

органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору. В

означених випадках власник або уповноважений ним орган повинен розірвати

трудовий контракт у строк, названий працівником. Цікавою особливістю

контракту є й те, що за певних умов він може перетворитися зі строкового

договору на договір, укладений на невизначений строк.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Трудовий контракт та сфера його застосування:

 1. 2. Методи регулювання в аграрному правi
 2. 1. Сiльськогосподарськi працiвники як субєкти аграрних правовiдносин
 3. 2. Правовi акти про оплату працi працiвникiв сiльськогосподарського пiдприємства
 4. Трудовий контракт та сфера його застосування
 5. 6. Особливості нормативних актів трудового права.
 6. 36. Поняття трудового договору і його значення.
 7. 39. Контракт як особлива форма трудового договору.
 8. Безробіття і його види, принципи виникнення.
 9. ЗАГАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ
 10. 3.1. Переселення німців на територію губернії та його вплив на еволюцію системи землеволодіння
 11. СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ: КРИТИЧНА ОЦІНКА ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 12. 1.1 Поняття та зміст адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні
 13. 1.5. Юридичний механізм забезпечення трудових прав працівників: поняття та структура
 14. 2.2. Нормативне закріплення індивідуальних трудових прав працівників
 15. Висновки до Розділу ІІ
 16. 4.1. Поняття та класифікація форм захисту трудових прав працівників
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -