<<
>>

52. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

Працівник має право розірвати як безстроковий, так і строковий трудовий договір.

Про розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, працівник повинен письмово попередити роботодавця за два тижні незалежно від того, чи працівник виконує в даний час трудову функцію, чи перебуває на лікарняному або у відпустці.

У визначений працівником строк роботодавець повинен розірвати трудовий договір у разі неможливості працівником продовжувати роботу, а саме: при переїзді на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин.

Крім того, працівник також має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір у разі невиконання роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору.

Працівник має право достроково розірвати строковий трудовий договір за наявності певних умов, а саме: хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором; порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного або трудового договору та при наявності поважних причин, що зазначені як підстава для розірвання безстрокового трудового договору.

<< | >>
Источник: ОНЮА. Шпагралка по трудовому праву України. 2011. 2011

Еще по теме 52. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.:

  1. Підстави припинення трудового договору з ініціативи працівника
  2. Підстава припинення трудового договору з ініціативи власника
  3. Трудовий контракт та сфера його застосування
  4. 18. Трудовий колектив і його органи як суб'єкти трудового права.
  5. 21. Повноваження трудового колективу в сфері праці.
  6. 24. Участь профспілок у застосуванні норм трудового права.
  7. 52. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.
  8. ЗАГАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ
  9. Реформування законодавства. Розвиток галузей права
  10. Відкликання голови виконавчого органу товариства