<<
>>

Законодавчий процес та його стадії

Верховна Рада України працює сесійно. Вона є повноважною за умови обрання

не менш як 2/3 від її конституційного складу. Верховна Рада України

збирається на першу сесію не пізніш ніж на 30-й день після офіційного

оголошення результатів виборів.

Перше засідання Верховної Ради України

відкриває найстарший за віком депутат. Засідання Верховної Ради України

проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості

від конституційного складу Верховної Ради. Верховна Рада України затверджує

перелік комітетів Верховної Ради України, обирає голів цих комітетів.

Останні здійснюють законопроектну роботу, готують і попередньо розглядають

питання, віднесені до повноважень Верховної Ради України. Для підготовлення

і попереднього розгляду питань Верховна Рада України в межах своїх

повноважень може створювати тимчасові спеціальні комісії. Верховна Рада

України для проведення розслідувань із питань, що становлять суспільний

інтерес, може створювати тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала

не менш як 1/3 від конституційного складу Верховної Ради України. Процес

законотворчої діяльності Верховної Ради України характеризується правом

законодавчої ініціативи, прийняттям та оприлюдненням. Право законодавчої

ініціативи у Верховній Раді України належить: Президентові України;

народним депутатам України; Кабінетові Міністрів України; Національному

банкові України. Закони Верховна Рада приймає більшістю від її

конституційного складу. Закони, що вносять зміни до Конституції та сама

Конституція України приймається не менше як 2/3 від конституційного складу

Верховної Ради України. Закон підписується Головою Верховної Ради України і

невідкладно надсилається Президентові України. Президент України протягом

15 днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, або

повертає закон із своїми умотивованими пропозиціями для повторного

розгляду. Якщо Верховна Рада України під час повторного розгляду

підтвердить закон 2/3 від її конституційного складу, то Президент України

зобов'язаний підписати і оприлюднити такий закон протягом 10 днів. Закон

набирає чинності через 10 днів після його оприлюднення, якщо інше не

передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Законодавчий процес та його стадії:

 1. Законодавчий процес та його стадії
 2. Тема 2. Принципи цивільного процесуального права
 3. § 1. Поняття, завдання та зміст кримінального процесу
 4. § 1. Поняття кримінально-процесуального доказування та його значення. Предмет доказування
 5. § і. Поняття процесуальних строків та їх значення у кримінальному процесі
 6. § 29. Стадії правотворчого процесу.
 7. Поняття законодавчого процесу (для порівняння)
 8. ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА, ДЖЕРЕЛА РИМСЬКОГО ПРАВД КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
 9. Безробіття і його види, принципи виникнення.
 10. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ І ТЕНДЕНЦІЇ ЙОГО РОЗВИТКУ
 11. Виручка від реалізації продукції - основне джерело доходів підприємств і формування його прибутку
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -