<<
>>

Компетенція Верховної Ради України

Верховна Рада України розглядає та вирішує питання державного і суспільного

життя, що потребують урегулювання законами України, а також здійснює

установчі та контрольні функції, передбачені Конституцією України.

Вона

приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її конституційного

складу, крім випадків, передбачених Конституцією. До повноважень Верховної

Ради України належать: внесення змін до Конституції України; призначення

всеукраїнського референдуму з питань, визначених Конституції; прийняття

законів; визначення засад внутрішньої та зовнішньої політики; призначення

виборів Президента України у строки, передбачені Конституцією;

заслуховування щорічних і позачергових послань Президента України про

внутрішнє і зовнішнє становище України; усунення Президента України з поста

в порядку особливої процедури (імпічменту); надання згоди про призначення

Президентом України Прем'єр-міністра України; здійснення контролю за

діяльністю Кабінету Міністрів України та ін. єдиним органом законодавчої

влади в Україні є парламент — Верховна Рада України. Конституційний склад

Верховної Ради України — 450 народних депутатів України, які обираються на

основі загального, рівного, прямого виборчого права таємним голосуванням

строком на чотири роки. Народні депутати України здійснюють свої

повноваження на постійній основі. Вони не можуть бути на державній службі

або мати інший представницький мандат, їм гарантується депутатська

недоторканність.

<< | >>
Источник: Волкобой И.. Шпаргалка по теории государства и права (на украинском языке). 2011

Еще по теме Компетенція Верховної Ради України:

 1. 4. Принципи діяльності нотаріату в Україні
 2. 2.5. Взаємодія правових систем Ради Європи, Європейського Союзу та правових систем держав-учасниць
 3. 3.1. Основні юридичні ознаки сучасної правової системи України
 4. 3.3. Механізм взаємодії правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу
 5. § 1. Система управління УНР періоду Української Центральної Ради
 6. § 4. Державне управління в Україні в період неототалітарного режиму (середина 1960-х - середина 1980-х рр.)
 7. § 5. Реформування системи органів державного управління України в період перебудови (1985 - 1991 рр.)
 8. § 2. Кабінет Міністрів України
 9. 2.1. Історіографія зародження національних традицій державності в княжу добу
 10. 3. 2. Козацькі ради – новий етап українського державотворення
 11. 4. 5. Традиції та новації виконавчої влади незалежної України
 12. 5.2. Козацьке судочинство та його традиції
 13. 1. ОКУПАЦІЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ТА ЇХНЄ СОЩАЛЬНО-ПОЛІТИ-ЧНЕ СТАНОВИЩЕ У СКЛАДІ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ
 14. Конституційнийдоговір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України (8 червня 1995 p.)
 15. Розбудова незалежної Української держави
 16. Конституційний процес. Конституція України 1996 р. Конституційна реформа
 17. 1.3 Адміністративно-правовии статус публічної адміністрації, яка здійснює забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні
 18. Зарубіжний досвід перегляду судових рішень і можливості його використання під час здійснення адміністративного судочинства України
 19. 2.3. Адміністративна відповідальність у сфері діяльності прокуратури України
- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -