>>

ЗМІСТ

ВСТУП................................................................................................................................. 5

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. Політичні процеси у давній час та добу

Середньовіччя.......................................................................................................................

7

Історична ретроспектива головних тенденцій політичного

устрою у Давні часи............................................................................................................ 7

Історико-політичний аспект розвитку країн Європи у Середні віки...................... 10

РОЗДІЛ ДРУГИЙ. Країни Західної Європи та Америки у

новий час (середина XVII - початок XX століття)..................................................... 13

Тридцятилітня війна в Європі та становлення Вестфальської

системи міжнародних відносин...................................................................................... 13

Англійська буржуазна революція.................................................................................. 14

Боротьба за незалежність у Північній Америці. Утворення США........................ 17

Велика французька революція........................................................................................ 19

Наполеонівські війни (1799 -1814)................................................................................ 24

На межі нової ери: західна цивілізація наприкінці XVIII -

першій половині XIX ст.................................................................................................... 26

Революції у провідних країнах Європи (1848 - 1849 рр.)........................................ 30

Громадянська війна у США 1861 - 1865 рр................................................................. 33

Об’єднання Німеччини. Франко-Прусська війна........................................................

35

На шляху до індустріального суспільства. Провідні країни Заходу

в останню третину XIX ст. - початку XX ст. Робітничий рух.................................. 37

Світ на початку XX століття. Загальна характеристика............................................ 43

Перша світова війна........................................................................................................... 45

Культура та наука Заходу у новий час.......................................................................... 54

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ

Новітня історія країн Західної Європи та Америки

(1918 р.- початок XXI ст.)................................................................................................. 59

Проблема післявоєнного врегулювання (1918-1922 рр.).

Становлення Версальсько-Вашингтонської системи

міжнародних відносин...................................................................................................... 59

Особливості стабілізації 20-х років. Розвиток країн

Європи та Америки............................................................................................................ 66

На зламі: провідні країни Європи та Америки у 30-ті роки.................................... 74

Країни Латинської Америки між двома світовими війнами..................................... 90

Освіта, наука, культура та мистецтво 1900 -1930-ті рр............................................. 93

Міжнародні відносини у міжвоєнний період............................................................ 101

Друга світова війна: військово-дипломатична історія (1939-1945 рр.)............... 110

Післявоєнне врегулювання. Створення ООН............................................................ 130

Початок «холодної війни» та інституціоналізація

біполярної системи (1945 - середина 50-х рр.)........................................................ 133

Особливості післявоєнної відбудови та стабілізації. Країни

Західної Європи та Північної Америки у другій половині XX ст........................ 137

Країни Латинської Америки у другій половині XX ст. У пошуках

оптимальної моделі модернізації................................................................................ 164

Біполярна система: від консолідації до розпаду.................................................... 171

Провідні країни Заходу на межі XX-XXI ст.............................................................. 178

Питання для самоконтролю........................................................................................... 180

Рекомендована література............................................................................................. 182

| >>
Источник: Бредіхин А.В.. Всесвітня історія. Для студентів спеціальності «Політологія»: Навч. посібник. - Донецьк,2008. - 186 с.. 2008

Еще по теме ЗМІСТ:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -