<<
>>

ВСТУП

Представлений навчальний посібник містить у собі викладення матеріалу з всесвітньої історії до початку XXI ст. Для більш ґрунтовного усвідомлення студентами матеріалу міститься не лише фактологічний матеріал, а й подається аналіз основних проблем соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного

розвитку провідних країн Європи і Америки.

Теми присвячені давній історії подаються як ретроспективний аналіз основних подій.

Головною метою курсу, до якого укладено цей посібник, є об’єктивне вивчення основних подій всесвітньої історії. Освоєння всесвітнього історичного процесу є обов’язковою складовою частиною у підготовці студентів за спеціальністю «Політологія». Історія людства починаючи с XVII ст. характеризується найбільш бурхливими змінами у житті західної цивілізації, тому події нового та новітнього етапу розглядаються більш детально ніж давня історія.

Для політологів всесвітня історія не лише адекватний інструмент пізнання минулого, а й незамінний засіб вивчення сучасності та передбачення майбутнього. Обізнаність у всесвітній історії є важливим фундаментом для подальшого накопичення знань. Завдяки гарним знанням історії політолог зможе робити проекції минулого на сьогодення та важливі висновки.

Майбутнім політологам необхідно зуміти усвідомити рушійні сили розвитку людства на кожному етапі історії. Знання фактологічного матеріалу є, безумовно, дуже важливим, але на нашу думку не достатнім. Після вивчення кожного з періодів, необхідно власними силами віднайти свого роду стрижень усього пройденого матеріалу. Наприклад, однією з рушійних сил історичного процесу на першому етапі нового часу був перехід від феодальних відносин до капіталістичних, який супроводжувався появою нової верстви населення - буржуазії, яка, звичайно, збагатівши, почала шукати засоби політичного піднесення та поширення своїх прав. Саме це обставина стала однією з передумов Англійської та Французької революцій. Можна привести ще один цікавий приклад. Найбільш руйнівні війни людство пізнало у новий час. Знову причиною став бурхливий капіталістичний розвиток провідних країн Європи. Зміни у способах виробництва, збільшення темпів та обсягів виготовлення різних товарів потребувало значних ресурсів, тому й доводилося країнами або захищати свої природні багатства, або вести війну за нові території. Прикладом нескінченної боротьби за «ресурси» є прикордонні землі між Німеччиною та Францією, суперечки за які не припинялися до новітнього часу.

Під час підготовки посібника автори намагалися враховувати найновіші наукові розробки в галузі всесвітньої історії, як вітчизняних дослідників, так і зарубіжних.

Контрольні питання, подані у посібнику маю допомогти студентам самостійно проконтролювати рівень власних знань.

<< | >>
Источник: Бредіхин А.В.. Всесвітня історія. Для студентів спеціальності «Політологія»: Навч. посібник. - Донецьк,2008. - 186 с.. 2008

Еще по теме ВСТУП:

- Археология - Великая Отечественная Война (1941 - 1945 гг.) - Всемирная история - Вторая мировая война - Древняя Русь - Историография и источниковедение России - Историография и источниковедение стран Европы и Америки - Историография и источниковедение Украины - Историография, источниковедение - История Австралии и Океании - История аланов - История варварских народов - История Византии - История Грузии - История Древнего Востока - История Древнего Рима - История Древней Греции - История Казахстана - История Крыма - История мировых цивилизаций - История науки и техники - История Новейшего времени - История Нового времени - История первобытного общества - История Р. Беларусь - История России - История рыцарства - История средних веков - История стран Азии и Африки - История стран Европы и Америки - Історія України - Методы исторического исследования - Музееведение - Новейшая история России - ОГЭ - Первая мировая война - Ранний железный век - Ранняя история индоевропейцев - Советская Украина - Украина в XVI - XVIII вв - Украина в составе Российской и Австрийской империй - Україна в середні століття (VII-XV ст.) - Энеолит и бронзовый век - Этнография и этнология -