>>

ВСТУП

Судова психіатрія як галузь загальної психіатрії вивчає психічні розлади відповідно до завдань, що розв'язуються у кримінальному та цивільному процесах. Саме це й зумовлює її назву.

Загальна психіатрія та судова психіатрія як медичні дисципліни мають як спільні, так і відмінні риси.

Спільні риси полягають у тому, що обидві дисципліни вивчають психічні розлади за допомогою однакових методів дослідження, діагностики, мають єдину класифікацію психічних захворювань, єдині терміни та поняття, однакову систему наукових поглядів на етіологію та патогенез психічних розладів і систему практичних дій з їх виявлення, профілактики та лікування.

Відмінність цих дисциплін полягає в тому, що судова психіатрія крім наведеного здійснює судово-психіатричну оцінку психічної патології на основі додаткових специфічних критеріїв, що дає змогу вирізнити психічну патологію, яка має певне юридичне значення і зумовлює правові наслідки.

Відповідно до навчальних програм курсу "Судова психіатрія" вищих юридичних закладів освіти у пропонованому посібнику висвітлено практично всі розділи та напрями експертного наукового дослідження з урахуванням сучасних змін класифікації психічних хвороб згідно з Міжнародною класифікацією хвороб десятого перегляду (МКХ-10). Усі психічні захворювання об'єднано в чотири групи відповідно до вимог ст. 19 Кримінального кодексу України: хронічне психічне захворювання; тимчасовий розлад психічного здоров'я; недоумство; інші хворобливі стани психіки. На підставі висновків судових психіатрів, що оцінюються разом з іншими доказами, суд у межах кримінального чи цивільного судочинства приймає процесуальне рішення.

| >>
Источник: С. В. Жабокрицький, А. П. Чуприков. Судова психіатрія: Навч. посіб. С. В. Жабокрицький, А. П. Чуприков . — К.: МАУП,2004. — 176 с.. 2004

Еще по теме ВСТУП: