<<

С. В. Жабокрицький, А. П. Чуприков. Судова психіатрія: Навч. посіб. С. В. Жабокрицький, А. П. Чуприков . — К.: МАУП,2004. — 176 с.. 2004

У навчальному посібнику детально висвітлено організаційно-правові та науково-практичні основи судової психіатрії: предмет, завдання, підстави призначення судово-психіатричної експертизи, права й обов'язки судово-психіатричного експерта, організаційні питання судово-психіатричної експертизи, межі компетенції експерта, експертний висновок і його юридичну оцінку. Діагностику психічних розладів подано згідно з міжнародною класифікацією психічних захворювань МКХ-10. Висвітлено питання експертної оцінки різних психічних станів, що виникають у підозрюваних, обвинувачених, свідків і потерпілих, а також питання осудності й неосудності, обмеженої осудності, діє- і недієздатності. Розглянуто приклади симуляції та дисимуляції психічних розладів, проблеми експертизи неповнолітніх і питання пенітенціарної психіатрії.

Для студентів вищих немедичних навчальних закладів, а також для працівників судово-слідчих органів.

<< |
Розділ 1. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІПИТАННЯ СУДОВОЇ ПСИХІАТРІЇ
Розділ 2. СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНАЕКСПЕРТИЗА У КРИМІНАЛЬНОМУ ТА ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Розділ 3. КЛІНІЧНА ПСИХОПАТОЛОГІЯ
Розділ 4. ХРОНІЧНІ ПСИХІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
Розділ 5. СЛАБОУМСТВО (НЕДОУМСТВО)
Розділ 6. ТИМЧАСОВІ РОЗЛАДИПСИХІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТ
Розділ 7. ІНШІ РОЗЛАДИПСИХІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Розділ 8. СИМУЛЯЦІЯ І ДИСИМУЛЯЦІЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Розділ 9. ЕКСПЕРТИЗА НЕПОВНОЛІТНІХ
Розділ 10. ПЕНІТЕНЦІАРНА ПСИХІАТРІЯ

Книги и учебники по дисциплине Судопроизводство в Украине:

  1. ОУНЮА. Судебная бухгалтерия - 2010 год