<<
>>

Формування потенціалу підприємства: сутнісна характеристика, основні підходи.

Процес формування потенціалу підприємства є одним з напрямків його

економічної стратегії і передбачає створення й організацію системи ресурсів ікомпетенцій таким чином, щоб результат їхньої взаємодії був фактором успіху вдосягненні стратегічних, тактичних і оперативних цілей діяльності

підприємства.

При цьомувикористовуються такі основні наукові підходи:

1. Системний підхід є одним з основних у процесі формування потенціалу

підприємства. При його застосуванні на основі маркетингових досліджень

спочатку формуються параметри виходу - товару або послуги: що робити, з

якими показниками якості, з якими витратами, для кого, уякі терміни, за якоюціною? Потім визначаються параметри входу: які потрібні ресурси й інформація дляреалізації внутрішніх бізнес-процесів?

2. Маркетинговий підхід передбачає орієнтацію формування можливостей

підприємства на споживача. Це означає, що формування будь-якого елемента

потенціалу повинне ґрунтуватися на аналізі та прогнозуванні ринкових потреб,

аналізі та прогнозуванніконкурентоспроможності та конкурентних переваг. Призастосуванні маркетингового підходу пріоритетами вибору критеріїв формуванняпотенціалу підприємства є:

• підвищення якості кінцевого результату реалізації потенціалу (виходу

системи) відповідно до потреб споживачів;

• економія ресурсів у споживачів за рахунок підвищення якості всіх

елементів потенціалу та, як наслідок, підвищення якості кінцевої продукції або

послуги.

3. Функціональний підхід передбачає пошук зовсім нових, оригінальних

технічних рішень для задоволення існуючих або потенційних потреб.

Застосування даногопідходу, на відміну від орієнтації на «вчорашні» світові стандарти, дозволяєнайбільш повно задовольняти нові потреби, з одного боку, і забезпечувати стійкуконкурентну перевагу, з іншого.

4. Відтворювальний підхід орієнтований на постійне поновленнявиробництва продукції з меншої ресурсоємністю та вищою якістю порівняно заналогічною продукцією на даному ринку для задоволення потреб клієнтів. Це

означає, що основним елементом даного підходу є обов'язкове застосування бази

порівняння (показників кращої аналогічної продукції на теперішній момент,скоректованих до початку освоєння нової продукції або випереджальних) впроцесі планування відтворювального процесу.

5. Нормативний підхід полягає у встановленні для найважливіших

елементів потенціалу нормативів:

· якості та ресурсоємності продукції, завантаженості технічних об'єктів,

параметрів ринку і т. д.;

· ефективності використання ресурсного потенціалу;

· щодо розробки й ухвалення управлінських рішень.

Слід зазначити, що встановлені нормативи повинні відповідати вимогам

обґрунтованості, комплексності, ефективності та перспективності застосування.

6. Комплексний підхід передбачає необхідність урахування технічних,

екологічних, економічних, організаційних, соціальних, психологічних і іншихаспектів діяльності підприємства.

<< | >>
Источник: Шпаргалки.com. Ответы на гос. экзамен - Потенциал предприятия. 2016

Еще по теме Формування потенціалу підприємства: сутнісна характеристика, основні підходи.:

  1. Формування потенціалу підприємства: сутнісна характеристика, основні підходи.