<<
>>

№ 20. Види догово-рів.

1. В залежності від підстав: односторонні (займ, дарування) та двосторонні (у кожної з сторін є і права і обов’язки).

2. Оплатні (стороні одержують плату) та безоплатні (дарування)

3.

У залежності від того з якого моменту угода вважається укладеною: реальні (однієї угоди не досить, необхідна ще і передача речі, наприклад, займ); консенсуальні (досить досягти угоди по всіх істотних умовах, наприклад, купівля-продаж);

4. Іменні (перелічені назви у ЦК – 19 штук, крім того з прийняттям відповідних законів – договір оренди, лізінг) та безіменні (рента, агентський, франчайзінг...) 4. Угоди можуть бути каузальні (угоди, у яких видно їхня підстава чи ціль, наприклад, договір закупівлі-продажу - підстава: передача майна від однієї особи до іншої) і абстрактними (підстава здійснення угоди прямо не виражена); 5. Угоди можуть бути звичайними й умовними (угоди, по яких виникнення, зміна чи припинення прав і обов'язків поставлено в залежність від настання чи не настання в майбутньому події, щодо якої сторонам не відомо наступить воно чи ні. Від правової мети: на відчуження майна (купівля-продаж, поставка, міна, контрактація); на передачу майна в тимчасове користування (майновий найм, оренда, лізінг); на виконання робіт (підряд на капітальне будівництво); договори на надання послуг (перевезення, доручення, схов); договори на передачу результатів творчої діяльності (авторський); інші договори (про сумісну діяльність...).

<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 20. Види догово-рів.:

 1. Раздел III ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ЕГО ВИДЫ И СТАДИИ
 2. Статья 24. Умысел и его виды
 3. Статья 25. Неосторожность и ее виды
 4. Статья 27. Виды соучастников
 5. Раздел X НАКАЗАНИЕ И ЕГО ВИДЫ
 6. Статья 51. Виды наказаний
 7. Статья 94. Виды принудительных мер медицинского характера
 8. Статья 98. Виды наказаний
 9. Статья 203. Занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности
 10. Статья 390. Уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы и в виде лишения свободы
 11. 1. Поняття i види джерел аграрного права
 12. 3. Види i структура внутрiшнiх правовiдносин
 13. 1. Поняття i види вiдповiдальностi в аграрному правi
 14. 1. Поняття i види трудових спорiв, що виникають у сiльськогосподарських товаровиробникiв
 15. 1. Поняття i види аграрно-договiрних зобовязань
 16. Юридична відповідальність та її види
 17. № 20. Види догово-рів.
 18. Договоры и их виды.
 19. Норма права. Ее виды, структура и способы изложения