<<
>>

26_Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів. Ядерна і радіаційна безпека.

Відходи — будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Законодавство про відходи складається із законів України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про поводження з радіоактивними відходами”, “Про металобрухт”, „Про відходи”, Кодексу України про надра та інших нормативно-правових актів.

Основними принципами державної політики у сфері поводження з відходами є пріоритетний захист навколишнього природного середовища та здоров’я людини від негативного впливу відходів, забезпечення ощадливого використання матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів, науково обгрунтоване узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства щодо утворення та використання відходів з метою забезпечення його сталого розвитку.

До основних напрямів державної політики щодо реалізації зазначених принципів належить:

а) забезпечення повного збирання і своєчасного знешкодження та видалення відходів, а також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з ними;

б) зведення до мінімуму утворення відходів та зменшення їх небезпечності;

в) забезпечення комплексного використання матеріально-сировинних ресурсів;

г) сприяння максимально можливій утилізації відходів шляхом прямого повторного чи альтернативного використання ресурсно-цінних відходів;

д) забезпечення безпечного видалення відходів, що не підлягають утилізації, шляхом розроблення відповідних технологій, екологічно безпечних методів та засобів поводження з відходами;

е) організація контролю за місцями чи об’єктами розміщення відходів для запобігання шкідливому впливу їх на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;

є) здійснення комплексу науково-технічних та маркетингових досліджень для виявлення і визначення ресурсної цінності відходів з метою їх ефективного використання;

ж) сприяння створенню об’єктів поводження з відходами;

з) забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих у сфері поводження з відходами;

и) обов’язковий облік відходів на основі їх класифікації та паспортизації.

У сфері поводження з відходами встановлюються такі нормативи:

-граничні показники утворення відходів у технологічних процесах;

-питомі показники утворення відходів, використання та втрат сировини у технологічних процесах;

-інші нормативи, передбачені законодавством.

Нормативи у сфері поводження з відходами розробляються відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями за погодженням із спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері поводження з відходами.

Екологічна безпека при поводженні з виробничими, побутовими та іншими відходами — додержання встановлених нормативів, лімітів, стандартів, правил та умов використання при додержанні вимог екобезпеки, санітарних норм, які забезпечують можливість подальшого господарського використання цих територій.( ЗУ від 5 березня 1998 року "Про відходи")

Радіаційна безпека є дотриманням допустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище, встановленого нормами, правилами та стандартами з безпеки, а ядерна безпека — дотримання норм, правил, стандартів та умов використання ядерних матеріалів, що забезпечують радіаційну безпеку.( ЗУ від 8 лютого 1995 року "Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку")

Норми, правила та стандарти щодо ядерної та радіаційної безпеки — це критерії, вимоги та умови забезпечення безпеки при використанні ядерної енергії. їх дотримання є обов'язковим при здійсненні будь-якого виду діяльності у сфері використання ядерної енергії.

ЗУ від 8 лютого 1995 року "Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку"— основоположний акт ядер, зак-ва України.

Визначає пріоритети безпеки людини та навкол.
природ. середовища, права та обов'язки гр-н у сфері використання ядер, енергії, регулює діяльність, пов'язану з експлуатацією ядер, установок і джерел іонізуючого випромінювання, встановлює правові основи міжнар. зобов'язань України щодо використання ядер, енергії. У цьому акті сформульовано осн. принципи держ. політики щодо використання ядер, енергії та раді-ац. захисту. Закон закріплює осн. вимоги, які є спільними для ядер, зак-ва всіх держав, що використовують ядерну енергію. Серед них - вимоги щодо: гарантій безпеки ядер, установок, джерел іонізуючого випромінювання та безпечного поводження з ядер, матеріалами; відшкодування шкоди, заподіяної ядер, інцидентом; виконання міжнар. угод у ядер, галузі.

Радіаційна безпека під час поводження з радіоактивними відходами — це неперевищення допустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище, встановлених нормами, правилами, стандартами безпеки, а також обмеження міграції радіонуклідів у навколишнє природне середовище (ЗУ від 30 червня 1995 року "Про поводження з радіоактивними відходами").

<< | >>
Источник: ОГЮА. Шпагралка по экологическому праву Украины. 2011. 2011

Еще по теме 26_Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів. Ядерна і радіаційна безпека.:

  1. 26_Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів. Ядерна і радіаційна безпека.