<<
>>

47_Відповідальність за порушення законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу.

Згідно ст.42. ЗУ „Про мисливське господарство та полювання” порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законами України.

Відповідальність за порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання несуть особи, винні у:

-порушенні права державної власності на мисливських тварин;

-порушенні правил полювання та здійснення інших видів використання мисливських тварин;

-перевищенні лімітів та норм спеціального використання мисливських тварин;

-порушенні вимог щодо користування мисливськими угіддями, погіршенні їх стану;

-використанні мисливських угідь не за призначенням;

-порушенні вимог щодо охорони середовища перебування мисливських тварин;

-порушенні правил утримання мисливських тварин у неволі або в напіввільних умовах;

-виготовленні, збуті та застосуванні заборонених знарядь добування тварин;

-збуті незаконно добутої продукції полювання;

-самовільному або з порушенням установленого порядку переселенні, акліматизації та схрещуванні мисливських тварин;

-неподанні в установленому порядку або приховуванні, спотворенні інформації про стан, чисельність та обсяги добування мисливських тварин;

-невжитті заходів щодо запобігання загибелі мисливських тварин, погіршенню середовища їх перебування;

-порушенні порядку придбання чи реалізації, незаконному пересиланні, ввезенні в Україну та вивезенні за її межі мисливських тварин та іншої продукції полювання, включаючи мисливські трофеї.

Законами України може бути встановлена відповідальність і за інші порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання.

Притягнення порушників до відповідальності не звільняє їх від обов’язку відшкодувати збитки, завдані внаслідок порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання.

Незаконно добуті мисливські тварини чи виготовлена з них продукція, а також знаряддя правопорушень підлягають конфіскації в установленому законодавством порядку.

У разі вилучення незаконно добутих або набутих в інший спосіб живих мисливських тварин повинні бути вжиті заходи до їх збереження і, якщо можливо, повернення у природне середовище.

V2

Адміністративна відповідальність встановлена за (відповідно до КпАП )

-порушення права державної власності на тваринний світ (ст.50)

-порушення правил використання об'єктів тваринного світу (ст.85)

-виготовлення та збут заборонених знарядь добування об'єктів тваринного або рослинного світу (ст.85-1)

-порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин (ст..87)

-незаконне вивезення з України і ввезення на її територію об'єктів тваринного і рослинного світу (ст.88)

-порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах (ст.88-1)

-жорстоке поводження з тваринами (ст.89)

-порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України (ст.90)

-порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог (ст.107)

-порушення правил тримання собак і котів (ст.154)

Кримінальна відповідальність встановлена за (відповідно до КК України):

-жорстоке поводження з тваринами (ст. 299)

-масове знищення, загибель рослинного або тваринного світу (статті 242,243,245,441)

-незаконне полювання (ст.

248)

-проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів (ст.

250)

-незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом (ст. 249)

Обєктом злочинного посягання виступають відносини в галузі раціонального використання і охорони тваринного світу.

Дисциплінарна відповідальність застосовується до працівників підприємств, установа, організацій, винних у невиконанні покладених на них трудових обов'язків, пов'язаних із забезпеченням раціонального використання і охорони тваринного світу та застосовується в порядку, визначеному Кодексом законів про працю України.

Цивільно-правова відповідальність базується на загальних положеннях Цивільного кодексу України і передбачає обов'язок відшкодування заподіяної об'єктам тваринного світу шкоди. Розмір відшкодування визначається за встановленими таксами і методиками:

- наказом Мінлісгоспу України і Мінекобезпеки України від 12.03.1996 р. затверджені такси для нарахування розміру стягнення за збитки, заподіяні незаконним добуванням або знищенням диких звірів і птахів (крім видів, занесених до Червоної книги України), їх жител, біотехнічних споруд. , визначаються іншим нормативно-правовим актом, а саме

- постановою КМУ від 1.06.1993 р. «Про розміри компенсації за добування (збирання) та шкоду, заподіяну видам тварин і рослин, занесеним до Червоної книги України» встановлені такси за знищення тварин, занесених до Червоної книги України ;

- за постановою КМУ від 21.04.1998 р. «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України» визначається розмір відшкодуванн, відбулося знищення об'єктів тваринного світу, які перебувають в межах об'єктів та територій природно-заповідного фонду України;

- наказом Мінагрополітики України і Мінприроди України від 12.07.2004 р. затверджена методика розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушень правил рибальства та охорони водних живих ресурсів.

- методика розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, що затверджена наказом Мінекобезпеки України від 18.05.1995 р.

- такси для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів риб та інших об'єктів водного промислу затверджені постановою КМУ від 19.01.1998 р.1.

Крім цього, відповідно до ст. 63 Закону України «Про тваринний світ», незаконно добуті (зібрані) об'єкти тваринного світу, виготовлена з них продукція, знаряддя правопорушень підлягають безоплатному вилученню в установленому законом порядку, а ст. 43 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» закріплює, що у разі неможливості вилучення незаконно добутої продукції полювання — оплачується її ринкова вартість виходячи з встановлених в цій статті розмірів.

<< | >>
Источник: ОГЮА. Шпагралка по экологическому праву Украины. 2011. 2011

Еще по теме 47_Відповідальність за порушення законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу.:

  1. 47_Відповідальність за порушення законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу.