<<
>>

49_Виникнення, здійснення і припинення права землекористування.

Підставами виникнення відносин природокористування є відповідні юридичні факти.

За підставами виникнення землекористування поділяютьна загальне та спеціальне

Для загального природокористування таким юридичним фактом є волевиявлення суб'єкта на основі чинної правової норми, яка передбачає і дозволяє здійснювати таке користування.

Для спеціального природокористування потрібен певний юридичний склад (при цьому для кож ного окремого виду він має свою специфіку), який у загальному охоплює:

— волевиявлення суб'єкта (як правило, це подання письмового клопотання);

— отримання дозволу на спеціальне використання. Загальний порядок отримання таких дозволів регулюється постановою КМУ від 10.08.1992 р. «Про Порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення»;

— прийняття рішення про передачу у користування конкретної частини природного об'єкта або укладення договору оренди;

— відведення частини цього об'єкта в натурі;

— при потребі отримання інших документів, зокрема погоджень з відповідними державними органами.

Підстави припинення права природокористування закріплені галузевим законодавством і є загальними для різних видів користування та спеціальними для окремих видів, в залежності від об'єктів.

Загальними підставами припинення права спеціального природокористування є наступні:

— закінчення строку користування;

— припинення діяльності юридичної особи чи смерть громадянина-користувача;

— добровільна відмова від користування об'єктом;

— використання природного об'єкта не за цільовим призначенням;

— невнесення плати за спеціальне природокористування;

— використання природних об'єктів у такий спосіб, що призводить до погіршення їх якості;

— вилучення (викуп) об'єкта для загальнодержавних потреб.

Підставами припинення права власності на земельну ділянку є:

а) добровільна відмова власника від права на земельну ділянку;

б) смерть власника земельної ділянки за відсутності спадкоємця;

в) відчуження земельної ділянки за рішенням власника;

г) звернення стягнення на земельну ділянку на вимогу кредитора;

ґ) відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб;

д) конфіскація за рішенням суду;

е) невідчуження земельної ділянки іноземними особами та особами без громадянства у встановлений строк – 1 рік.

Підставами припинення права користування земельною ділянкою є:

а) добровільна відмова від права користування земельною ділянкою;

б) вилучення земельної ділянки у випадках, передбачених ЗК;

в) припинення діяльності державних чи комунальних підприємств, установ та організацій;

г) використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам;

ґ) використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;

д) систематична несплата земельного податку або орендної плати.

<< | >>
Источник: ОГЮА. Шпагралка по экологическому праву Украины. 2011. 2011

Еще по теме 49_Виникнення, здійснення і припинення права землекористування.:

  1. 49_Виникнення, здійснення і припинення права землекористування.