<<
>>

2.7. Систематизаційна діяльність Юстиніана

Першим був створений Кодекс (Codex), який являв собою зведення конституцій. У лютому 528 р. Юстиніан заснував комісію з десяти осіб і доручив їй скласти нову збірку конституцій, причому правознавцям дозволили скорочувати і змінювати, де потрібно, старі конституції, викидати застарілі й укладати нові конституції.

За рік кодекс був готовий. Він об’єднав у порядку преторського едикту імператорські конституції з часів Адріана (роки правління – 117-138) до Юстиніана.

Кодекс другого, виправленого видання оприлюднений у листопаді 534 р. Він містив близько 4 600 конституцій. Усі вони набули юридичної сили. Кодекс Юстиніана був поділений на 12 книг, причому наголос був зроблений на приватному праві, якому присвятили сім з дванадцяти книг. Інші ж містили норми адміністративного та кримінального права.

Закінчивши конституції, Юстиніан вирішив розпочати кодифікування права. У 530 р. він заснував комісію у складі шістнадцяти осіб під головуванням найвидатнішого знавця права Трібоніана, і доручив їй скласти збірку витягів з творів класичних юристів, яка б називалася «Digesta», або «Pandectae». Ця збірка стала найбільш яскравим явищем систематизації Юстиніана. Саме ця антологія творів класиків зберегла для нас найбільший обсяг класичних юридичних текстів з римського приватного права.

Система розподілення матеріалу в Дигестах було запозичена з Кодексу Юстиніана і коментаря римського правознавця Ульпіана. Дигести об’єднали витяги з 275 творів 38 юристів, кожен з яких супроводжувався зазначенням прізвища римського правознавця і назвою його твору. До складу Дигестів увійшли п’ятдесят книг, кожну з яких поділили на титули. Кожен титул одержав заголовок, з якого було одразу ж зрозуміло зміст титулу. Кожний титул складався з фрагментів творів класичних юристів у тому вигляді, який він мав у оригіналі. Але члени комісії мали опрацювати вказані тексти відповідно до реальної ситуації у галузі права, чинного в імперії ромеїв. Тому їм належало викреслити старі терміни або замінити їх іншими, спорідненими.

Праця коментаторів була в основному механічною, і за три роки збірка була готова. 16 грудня 533 р. її опублікували, а 30 грудня того ж року вона набула чинності, замінивши всі раніше вживані твори юристів. Проте головною умовою використання матеріалу з Дигестів було те, що в усіх сумнівних випадках єдиним тлумачем законів міг бути тільки імператор.

Рішенням Юстиніана була створена ще одна комісія під головуванням Трібоніана, якій належало розробити текст офіційного підручника з приватного права, який одержав назву «Інституції» (Institutiones). Підручник ділився на чотири книги, а книги – на титули. Після видання Дигестів і Кодексу законодавча діяльність Юстиніана не припинилася. Знову видавалися конституції під назвою Novellae. Під час відродження римського права у Західній Європі всі чотири елементи збірки Юстиніана одержали узагальнену назву Звід цивільного права (Corpus juris civilis).

<< | >>
Источник: Калашников, В.М.. Римське право [Текст]: нав. посіб. / В.М. Калашников. – Д.: РВВ ДНУ,2010. – 88 с.. 2010

Еще по теме 2.7. Систематизаційна діяльність Юстиніана:

- Административное право зарубежных стран - Гражданское право зарубежных стран - Европейское право - Жилищное право Р. Казахстан - Зарубежное конституционное право - Исламское право - История государства и права Германии - История государства и права зарубежных стран - История государства и права Р. Беларусь - История государства и права США - История политических и правовых учений - Криминалистика - Криминалистическая методика - Криминалистическая тактика - Криминалистическая техника - Криминальная сексология - Криминология - Международное право - Римское право - Сравнительное право - Сравнительное правоведение - Судебная медицина - Теория государства и права - Трудовое право зарубежных стран - Уголовное право зарубежных стран - Уголовный процесс зарубежных стран - Философия права - Юридическая конфликтология - Юридическая логика - Юридическая психология - Юридическая техника - Юридическая этика -