<<
>>

№ 77. Сумісна діяльність.

За договором про сумісну діяльність сторони зобовязані сумісно діяти для досягнення загальногосподарської мети: будівництво доріг, спорткомплексів... Громадяни можуть укладати до-говір про сумісну діяльність лише для задоволення своїх особистих побутових потреб.

Ведення спільних справ учасників договору про сумісну діяльність здійснюється за їх загальною згодою. Якщо учасники договору про сумісну діяльність за згодою між собою доручили керівництво їх сумісною діяльністю одному з учасників договору, на нього ж покладається і ведення спільних справ уча-сників договору. Особа, якій доручено ведення спільних справ учасників договору про сумісну діяльність, діє на підставі довірено-сті, підписаної іншими учасниками договору. Для досягнення мети, зазначеної у статті 430 цього Кодексу, учасники договору про сумісну діяльність роблять внески грошима чи іншим майном або трудовою участю. Грошові та інші майнові внески учасників договору, а також майно, створене або придбане в результаті їх спільної діяльності, є їх спільною власністю. Учасник договору про сумісну діяльність не вправі розпоряджатися своєю часткою у спільному майні без згоди інших учасників договору. Порядок пок-риття витрат, передбачених договором про сумісну діяльність, і збитків, що виникли в результаті сумісної діяльності, визначаєть-ся договором. Якщо договором такий порядок не передбачений, спільні витрати і збитки покриваються за рахунок спільного май-на учасників договору (стаття 432 цього Кодексу), а суми, яких не вистачає, розподіляються між учасниками договору пропорціо-нально їх внескам у спільне майно. Окремі види сумісної діяльності регулюються відповідно до ЦК та постанов КМУ.
<< | >>
Источник: ОУНЮА. Цивільне право України. 2010

Еще по теме № 77. Сумісна діяльність.:

 1. Зайняття забороненими видами господарської діяльності
 2. 4.8. Запобігання та розв'язаннясімейних конфліктів
 3. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
 4. № 77. Сумісна діяльність.
 5. 2.2. Генезис ідеї європейської єдності та європейська правова інтеграція
 6. Підрозділ 3.4. Управління необоротними активами
 7. §1. Самостійне будівництво як засіб реалізації права на житло
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. Петро Арсенич Українські правники: короткі біографічні нариси
 10. Розділ 3 РОЗКОЛ УКРАЇНИ. БОРОТЬБА ЗА ДЕРЖАВНУ ІДЕЮ B 1660—1661 pp.
 11. 18. Основні принципи філософського розуміння суспільства.
 12. 30. Філософське розуміння суспільства.
 13. 47. Унікальність людського буття як філософська проблема
 14. Принципи перегляду судових рішень адміністративних судів
 15. Зарубіжний досвід визначення адміністративно-правового статусу прокуратури
 16. 3.1. Удосконалення адміністративного законодавства, що регламентує надання поліцейських послуг
 17. 1.1. Становлення та розвиток трудових прав людини
 18. ВСТУП
 19. Поняття, основні ознаки та сутність правової доктрини